Przejdź do treści

Młodszy specjalista w Zespole Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za koordynację współpracy Platformy Przemysłu Przyszłości z urzędami administracji centralnej w zakresie opiniowania legislacji UE oraz za koordynowanie prac zespołów roboczych fundacji powołanych do opiniowania zmian prawnych.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Gotowość podjęcia pracy: od zaraz
Data rozstrzygnięcia: 30 lipca 2021 r.