Przejdź do treści

Młodszy specjalista ds. Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za wsparcie FPPP w tworzeniu Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości, przygotowanie rekomendacji dotyczących potencjalnych członków Śląskiej Rady Przemysłu Przyszłości oraz za obsługę organizacyjną i kancelaryjną posiedzeń Rady.

Miejsce wykonywania pracy: miejsce zamieszkania
Gotowość podjęcia pracy: sierpień 2021 r.
Data rozstrzygnięcia: 31 lipca 2021 r.