Przejdź do treści

członek Zarządu FPPP

Minister Rozwoju i Technologii ogłasza konkurs FPPP/2/2022 na stanowisko członka Zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości. Termin składania zgłoszeń to 6 czerwca 2022 roku (g. 16:15). Kandydaci powinni złożyć wymagane w konkursie dokumenty w siedzibie MRiT lub przesłać je do resortu pocztą. Postępowanie składa się z dwóch etapów – w pierwszym dojdzie do formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w drugim kandydaci podczas rozmowy kwalifikacyjnej będą musieli m.in. przedstawić koncepcję funkcjonowania fundacji. Wszystkie szczegóły konkursu zawiera poniższe ogłoszenie.