I Kongres Radom Przyszłości

I Kongres Radom Przyszłości
Lotnisko Warszawa-Radom

Do Kongresu zostało:

2 dni
2 godzin
38 minut

Zapraszamy serdecznie na I Kongres Radom Przyszłości

I Kongres Radom Przyszłości to miejsce, w którym chcemy poruszyć zagadnienia związane transformacją cyfrową, nowoczesnym przemysłem, zagospodarowaniem przestrzennym czy decentralizacją administracji publicznej.

Celem jest przybliżenie uczestnikom Kongresu zagadnień związanych z rozwojem i wyzwaniami gospodarki w regionach, wraz z uwzględnieniem uwarunkowań miejskich miasta Radom.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 1-2 października 2022 r., na terenie Lotniska Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku przy ulicy Lubelskiej 158 w Radomiu.

Harmonogram wydarzenia

Dzień I
01.10.2022

Przemysł Przyszłości
a gospodarka

Zobacz program

11:00 – Spacer Szlakami Industrialnego Radomia: początek spod pomnika Jana Kochanowskiego (poza terenem Lotniska) – dr Łukasz Zaborowski

14:00 – 14:30 – Oficjalne rozpoczęcie Kongresu: Lotnisko Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 – Prezes Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości – Robert Kłosowski

14:30 – 15:15 – Panel dyskusyjny nr 1: Nowa perspektywa finansowa dla Radomia i Regionu

Prelegenci:

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Jacek Żalek – Pełnomocnik Rządu ds. innowacji
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – Stanisław Wojtera – prezes zarządu
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – dr Paweł Kuch – dyrektor generalny
 • Agencja Rozwoju Przemysłu – prof. Konrad Trzonkowski – dyrektor zarządzający

15:20 – 15:40 – Prezentacja raportu: Lotnisko, a region. Analiza wpływu funkcjonowania lotniska na rozwój subregionu radomskiego

15:40 – 16:20 – Panel dyskusyjny nr 2: Airport City – dzielnica lotniskowa. Jak wykorzystać urbanistyczną szansę – panel w języku angielskim

Prelegenci:

 • P. P. „Porty Lotnicze” – Grzegorz Tuszyński – dyrektor Lotniska Warszawa – Radom
 • Centralny Port Komunikacyjny – Michał Leszczyński – dyrektor Biura Strategii i Planowania Podprogramu Aerotropolis i Rozwój
 • BBSG Sp. z o.o. – Sebastian Gościniarek – prezes zarządu
 • Airport Region Council – Sergi Alegre Calero
 • Welcome Airport Services Sp. z o.o. – Jakub Kluziński – prezes zarządu

Moderator: Jan Zujewicz – zastępca dyrektora Biura Komunikacji i Marketingu Centralny Port Komunikacyjny

16:20 – 17:20 – Przerwa obiadowa

17:20 – 17:40 – Prezentacja raportu: Szanse i korzyści lotniska dla rozwoju Radomia

17:40 – 18:20 – Panel dyskusyjny nr 3: Nowoczesne kadry dla gospodarki szansą dla Radomia (Rola FPPP we współpracy nauki i biznesu)

Prelegenci:

 • Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – Piotr Bober – członek zarządu
 • Instytut Badań Edukacyjnych – Michał Nowakowski lider projektu ZSK4/Odznaka+
 • Akademia Handlowa Nauk Stosowanych i Handlowych w Radomiu – prof. AHNS Andrzej Gołębiowski – dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny – prof. Sławomir Bukowski – rektor
 • Radomski Klaster Metalowy – dr Mirosław Żurek
 • Sieć Łukasiewicz – dr inż. Krzysztof Symela – Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami – Instytut Technologii Eksploatacji

Moderator: dr hab. Mariusz Hetmańczyk prof. Politechniki Śląskiej

18:20 – Podpisanie listu intencyjnego

Dzień II
02.10.2022

Inteligentne miasta
i społeczności

Zobacz program

10:00 – 10:20Otwarcie

10:20 – 10:40Prezentacja raportu: Miejsce Radomia w strukturze przestrzennej kraju. Przesłanki i kierunki zmian – dr Łukasz Zaborowski prezes – Radomskie Towarzystwo Naukowe

10:40 – 11:45 – Panel dyskusyjny nr 1: Problemy rozwoju regionów „między metropolitalnych”. O nową wizję krajowej polityki regionalnej

Prelegenci:

 • Radomskie Towarzystwo Naukowe – dr Łukasz Zaborowski – prezes
 • Izba Gospodarczo-Handlowa w Tarnowie – dr Ryszard Nejman – przewodniczący
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów/Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu – dr Agnieszka Sobala-Gwosdz
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Dariusz Budrowski – prezes zarządu

Moderator: Maciej Zieliński

11:45 – 12:15 – Przerwa kawowa

12:20 – 13:00 – Panel dyskusyjny 2: Perspektywy rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii w Radomiu

Prelegenci:

 • Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej – Łukasz Białczak – prezes
 • Business Science Poland – Katarzyna Lachowicz – dyrektor
 • Uniwersytet Jagielloński – prof. Krzysztof Gwosdz
 • ASTOR Sp. z o.o. – Stefan Życzkowski – prezes zarządu
 • GGG Sp. z o.o. – Janusz Trojanowski – prezes zarządu
 • ARP – Bartłomiej Klinger – dyrektor biura Transformacji Cyfrowej

13:10 – 13:30 – Podsumowanie Kongresu

Prelegenci:

 • Radomskie Towarzystwo Naukowe – dr Łukasz Zaborowski – prezes
 • Izba Przemysłowo–Handlowa Ziemi Radomskiej – Łukasz Białczak – prezes
 • Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny – prof. Wojciech Żurowski, Prorektor Ds. Badań Naukowych
 • Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – Zuzanna Waniek – członek zarządu

14:00 – Zwiedzanie lotniska