Przejdź do treści

Ekosystemy Innowacji

(czas wypełniania: około 30 minut)

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Ankieta jest częścią badania służącego inwentaryzacji ekosystemu innowacji w Polsce. Pozyskane od Państwa informacje posłużą do stworzenia narzędzia w postaci ogólnodostępnej, interaktywnej mapy ekosystemu Przemysłu 4.0. Obecność na mapie zwiększy rozpoznawalność i łatwość dotarcia Państwa podmiotu do potencjalnych kontrahentów, będzie także elementem promującym Państwa organizację. Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Identyfikacja podmiotu

Klasyfikacja podmiotu

5. Rodzaj podmiotu
5a. Rodzaj DIH-u

Klasyfikacja podmiotu

6. Forma organizacyjno-prawna

Klasyfikacja podmiotu

(podział na sekcje można znaleźć na stronie: biznes.gov.pl/klasyfikacja-pkd)

7. Branża PKD (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 główne kategorie)

Klasyfikacja podmiotu

8. Rodzaj działalności (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 główne rodzaje)

Klasyfikacja podmiotu

9. Krajowa Inteligentna Specjalizacja (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 główne specjalizacje)

Klasyfikacja podmiotu

10. Stosowane rozwiązania (prosimy zaznaczyć wszystkie, które są faktycznie stosowane)

Klasyfikacja podmiotu

11. Wielkość podmiotu (nieobowiązkowe dla podmiotów złożonych, nieposiadających formy prawnej)

Działalność podmiotu

(wszystkie pytania otwarte mają limit 1000 znaków)

Prosimy udzielić odpowiedzi tylko na te z pytań 12-15, które odpowiadają specyfice podmiotu; jeśli żadne z nich nie pasuje do charakterystyki działalności, prosimy o wypełnienie pytania 16.

Osiągnięcia podmiotu

21. Certyfikat Jakości Zarządzania ESCA

Adres podmiotu

Adres, pod którym zarejestrowany jest podmiot – nieobowiązkowe dla podmiotów złożonych, nieposiadających formy prawnej

Lokalizacja na mapie

(po znalezieniu miejsca na Google Maps współrzędne można skopiować po kliknięciu prawym przyciskiem)

Tożsamości internetowe

Dane respondenta

Prywatność i regulamin

Wyrażam zgodę na

Przesyłając ten formularz potwierdzasz, że akceptujesz politykę prywatności i regulamin badania.