Ekosystemy Innowacji

(czas wypełniania: około 30 minut)

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Ankieta jest częścią badania służącego inwentaryzacji ekosystemu innowacji w Polsce. Pozyskane od Państwa informacje posłużą do stworzenia narzędzia w postaci ogólnodostępnej, interaktywnej mapy ekosystemu Przemysłu 4.0. Obecność na mapie zwiększy rozpoznawalność i łatwość dotarcia Państwa podmiotu do potencjalnych kontrahentów, będzie także elementem promującym Państwa organizację. Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety!


Klasyfikacja podmiotu

5. Rodzaj podmiotu
5a. Rodzaj DIH-u
6. Forma organizacyjno-prawna
7. Branża PKD (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 główne kategorie)
8. Rodzaj działalności (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 główne rodzaje)
9. Krajowa Inteligentna Specjalizacja (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 główne specjalizacje)
10. Stosowane rozwiązania (prosimy zaznaczyć wszystkie, które są faktycznie stosowane)
11. Wielkość podmiotu (nieobowiązkowe dla podmiotów złożonych, nieposiadających formy prawnej)

Działalność podmiotu

(wszystkie pytania otwarte mają limit 1000 znaków)


Osiągnięcia podmiotu

21. Certyfikat Jakości Zarządzania ESCA

Adres podmiotu

Adres, pod którym zarejestrowany jest podmiot – nieobowiązkowe dla podmiotów złożonych, nieposiadających formy prawnej


Lokalizacja na mapie

(po znalezieniu miejsca na Google Maps współrzędne można skopiować po kliknięciu prawym przyciskiem)


Tożsamości internetowe


Dane respondenta


Prywatność i regulamin

Wyrażam zgodę na

Przesyłając ten formularz potwierdzasz, że akceptujesz politykę prywatności i regulamin badania.