Przejdź do treści

Ekosystemy Innowacji – etap II

(czas wypełniania: około 30 minut)

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Ankieta jest częścią badania służącego inwentaryzacji ekosystemu innowacji w Polsce. Zawiera 31 pytań, w tym pytania zamknięte, półotwarte oraz otwarte. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, przy danym pytaniu należy wskazać jedną spośród przedstawionych odpowiedzi. Czas trwania ankiety to około 30 minut.

Pozyskane od Państwa informacje posłużą do stworzenia narzędzia w postaci ogólnodostępnej, bezpłatnej i interaktywnej mapy ekosystemu Przemysłu 4.0. Narzędzie umożliwi identyfikację podmiotów, usług uzupełniających wiedzę, zasoby, kompetencje przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej. Identyfikacja będzie możliwa poprzez udostępnienie pełnych danych firmy (tj. nazwa, adres, dane kontaktowe, obszar działalności itp.).

Identyfikacja podmiotu

Czy podmiot posiada NIP?
Branża (prosimy o zaznaczenie co najwyżej trzech działów)

Dane kontaktowe

Media społecznościowe podmiotu

Klasyfikacja podmiotu

Jeśli dotyczy, prosimy o wskazanie wielkości organizacji lub firmy
Typ organizacji, który jest najbardziej zgodny z Państwa działalnością (można wybrać dowolną liczbę odpowiedzi)
Rodzaj EDIH
Zasięg EDIH

Klasyfikacja podmiotu

Rodzaj prowadzonej działalności (prosimy o zaznaczenie co najwyżej trzech rodzajów)

Klasyfikacja podmiotu

Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w ramach których działa podmiot (prosimy o zaznaczenie co najwyżej trzech specjalizacji)

Klasyfikacja podmiotu

Stosowane rozwiązania (można wybrać dowolną liczbę odpowiedzi)

Działalność podmiotu

Opis działalności podmiotu z uwzględnieniem takich elementów jak:

Oferta podmiotu

Jeśli dotyczy, prosimy o podanie co wchodzi w skład oferty podmiotu:

Osiągnięcia podmiotu

Czy podmiot uczestniczy w krajowych lub międzynarodowych sieciach współpracy
Certyfikat Jakości Zarządzania ESCA

Prywatność i regulamin

Wyrażam zgodę na

Przesyłając ten formularz potwierdzasz, że akceptujesz politykę prywatności i regulamin inwentaryzacji.