Przejdź do treści

Konferencja

Świętokrzyska Arena Przemysłu Przyszłości
Śląski Okrągły Stół Przemysłu 4.0
Automatyzacja i robotyzacja procesów w gospodarce Podlasia
Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF2021
Konferencja EduMixer 2021
SkillsPoland 2021
Automatyzacja w zakładach produkcyjnych – kierunek przemysł 4.0
Kadry dla przemysłu przyszłości. Podlaskie 4.0
Kompetencje jutra. Lublin inspiruje przyszłość