Wydarzenia

Digital Festival
Prosta Spółka Akcyjna
III Śląskie dni lotnictwa i dronów
Konferencja Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu
XXXII Konferencja SOOIPP
Innowacje cyfrowe 5G
Radar Innowacji Przemysłu 4.0
Przemysł 4.0 – Trendy | Wyzwania | Perspektywy
Smart Business Festival CZ 2021
Kompetencje jutra. Lublin inspiruje przyszłość
Transformacja cyfrowa – jak podnieść kompetencje kadr
Drzwi Otwarte Hubu Innowacji Cyfrowych DIH4Future
Szkolenie: Anteny terminali systemów 5G