Wydarzenia

Rynek pracy i kompetencje przyszłości
Sympozjum Industry 4.0
Przemysł 4.0 – wyprzedź konkurencję
Wyższe kształcenie zawodowe w Polsce w procesie zmian
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY 2022