Przejdź do treści

Sympozjum Industry 4.0

Data: 9 - 10 maja 2022 (zakończone)
Organizator: Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniczny i Technologiczny Politechniki Warszawkiej organizuje „Sympozjum Industry 4.0”, będące częścią projektu pt „Industry 4.0 w inżynierii produkcji i aeronautyce” (IPAE — Industry 4.0 in Production and Aeronautical Engineering) prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Uczestnicy wydarzenia wysłuchają prelekcji krajowych i zagranicznych ekspertów w obszarze przemysłu 4.0.
Wybrane tematy wystąpień:

  • Badania i rozwój w zakresie zaawansowanych procesów łączenia w FEUP/INEGI;
  • Cyfrowe bliźniaki w zarządzaniu operacjami: wyzwania i możliwości badawcze;
  • Transformacja cyfrowa w MŚP produkcyjnych: najważniejsze wskazówki i technologie wspomagające wdrożenie przemysłu 4.0;
  • Wyzwania i możliwości badawcze automatyki i robotyki w XXI wieku: historie sukcesów;
  • Autonomiczne systemy produkcyjne do wykorzystania w procesach wyciskania aluminium;
  • Wirtualni eksperci jako wsparcie w zagadnieniach konserwacji i jakości predykcyjnej w procesach odlewniczych.

Pełny program spotkania znajduje się na stronie organizatora. Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Więcej informacji