Przejdź do treści

Zastosowanie: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.


Zastosowane technologie

Chmura obliczeniowa

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Wielkość: Duże
Lokalizacja wdrożenia: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.

Grupa TAURON jest kluczowym podmiotem w branży energetycznej i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Podstawową działalnością Grupy TAURON jest wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. Obejmuje to dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce, wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych w elektrowniach wodnych, wiatrowych, a także farmach fotowoltaicznych. Grupa Tauron to największy dystrybutor prądu w Polsce. Spółka TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. należy do Grupy TAURON i świadczy usługi związane z obsługą klientów. Posiada punkty obsługi zlokalizowane na terenie południowej Polski w województwach – dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

Częścią długofalowej strategii transformacji cyfrowej Grupy Tauron było zmniejszanie kosztów operacyjnych oraz wspieranie pracowników w wykonywaniu obowiązków, dzięki wykorzystaniu rozwiązań chmurowych. Wdrożenie poprzedzono serią warsztatów, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych działów firmy. W spółce powstał interdyscyplinarny Zespół ds. optymalizacji wykorzystania usługi Office 365, a w proces wprowadzania chmurowych narzędzi włączono też zarządy. Program transformacji cyfrowej w Tauronie bazuje na metodycznym podejściu ADKAR, które zakłada, że kiedy koryguje się nawyki i kulturę pracy, szczególnie istotne jest zrozumienie potrzeb i specyfiki pracy ludzi po to, aby zmiana posłużyła efektywności.

Co zostało zrealizowane?

Spółka Tauron Obsługa Klienta uruchomiła dla kilkunastu tysięcy swoich pracowników usługę Microsoft 365, czyli chmurowy pakiet aplikacji biurowych umożliwiający m.in. prowadzenie projektów, organizację zadań i komunikację. Najpierw zaznajomiono pracowników z nowymi narzędziami i sposobami ich wykorzystania. W krótkim czasie wiele tysięcy pracowników Spółki mogło współpracować ze sobą w jednym wirtualnym środowisku. W dalszych etapach transformacji Grupa TAURON podjęła prace nad nowym podejściem do usług IT. W tym celu wprowadzono Power Platform – platformę umożliwiającą tworzenie własnych aplikacji biznesowych.

Jakie efekty przyniosło?

Przeprowadzone wdrożenie rozwiązań chmurowych jest dowodem na to, że z najnowszych technologii w sposób bezpieczny mogą korzystać nie tylko prywatni przedsiębiorcy, ale też podmioty kluczowe dla funkcjonowania państwa. Dzięki chmurze zapewniono efektywne i komfortowe środowisko do pracy i współpracy a platforma Power Platform dała możliwość budowania skrojonych na miarę aplikacji, wspierających codzienne obowiązki pracowników.