Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

ZP/2021/5 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację gali Kongresu Przemysłu Przyszłości