Przejdź do treści

Wpływ nowoczesnych technologii na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami

Dziękujemy za udział w badaniu!

Kwestionariusz

Respondent

Wojciech Ruszczewski