Statystyki

Wykresy przedstawiają rozkład odpowiedzi udzielonych przez wszystkie firmy. Proszę kliknąć na wykres, aby zobaczyć dane.

Organizacja

Zarządzanie projektami i współpraca

Odizolowany10%
Nieformalny25%
Komunikacyjny30%
Kooperacyjny16%
Koordynujący13%
Współpracujący6%

Strategia

Żaden22%
Koncepcja31%
Rozwój25%
Wdrożenie9%
Skalowanie9%
Adaptacja5%

Szkolenie i rozwój kompetencji pracowników

Nieformalny18%
Ad-hoc51%
Ciągły14%
Rozszerzający9%
Adaptacyjny5%
Przyszłościowy4%

Przywództwo

Nieformalny8%
Ad-hoc26%
Ciągły23%
Rozszerzający23%
Adaptacyjny15%
Przyszłościowy6%

Procesy

Integracja wewnętrzna (wertykalna)

Niezdefiniowany20%
Zdefiniowany31%
Cyfrowy20%
Zintegrowany20%
Zautomatyzowany6%
Zautonomizowany3%

Integracja z partnerami

Niezdefiniowany17%
Zdefiniowany33%
Cyfrowy20%
Zintegrowany20%
Zautomatyzowany6%
Zautonomizowany4%

Integracja cyklu życia produktu

Niezdefiniowany23%
Zdefiniowany30%
Cyfrowy18%
Zintegrowany20%
Zautomatyzowany6%
Zautonomizowany3%

Współpraca z klientem

Tradycyjny7%
Cyfrowy34%
Symulacyjny39%
Komunikacyjny11%
Cyfrowy Bliźniak5%
Inteligentny Produkt5%

Standaryzacja zakupów technologii

Nieformalny16%
Komunikacyjny32%
Kooperacyjny29%
Koordynujący13%
Współpracujący7%
Wdrożony4%

Optymalizacja efektywności energetycznej

Żaden24%
Formalizacja58%
Rozwój8%
Wdrożenie5%
Skalowanie4%
Adaptacja2%

Technologie

Automatyzacja: Inteligentna Produkcja

Niezautomatyzowany25%
Podstawowy39%
Zaawansowany24%
Pełny6%
Elastyczny4%
Zautonomizowany2%

Automatyzacja: Inteligentna Firma

Niezautomatyzowany21%
Podstawowy39%
Zaawansowany24%
Pełny9%
Elastyczny5%
Zautonomizowany2%

Automatyzacja: Inteligentny Budynek

Niezautomatyzowany38%
Podstawowy31%
Zaawansowany16%
Pełny8%
Elastyczny5%
Zautonomizowany3%

Łączność: Inteligentna Produkcja

Niepołączony29%
Połączony38%
Interoperacyjny13%
Interoperacyjny i zabezpieczony9%
Interakcyjny w czasie rzeczywistym6%
Skalowalny4%

Łączność: Inteligentna Firma

Niepołączony21%
Połączony39%
Interoperacyjny15%
Interoperacyjny i zabezpieczony13%
Interakcyjny w czasie rzeczywistym8%
Skalowalny4%

Łączność: Inteligentny Budynek

Niepołączony41%
Połączony29%
Interoperacyjny12%
Interoperacyjny i zabezpieczony9%
Interakcyjny w czasie rzeczywistym6%
Skalowalny3%

Autonomizacja: Inteligentna Produkcja

Zależny33%
Skomputeryzowany32%
Reaktywny18%
Diagnostyczny9%
Predykcyjny5%
Adaptacyjny3%

Autonomizacja: Inteligentna Firma

Zależny29%
Skomputeryzowany35%
Reaktywny17%
Diagnostyczny11%
Predykcyjny5%
Adaptacyjny2%

Autonomizacja: Inteligentny Budynek

Zależny47%
Skomputeryzowany26%
Reaktywny12%
Diagnostyczny7%
Predykcyjny4%
Adaptacyjny3%

Inteligentny produkt

Tradycyjny33%
Cyfrowy36%
Symulacyjny18%
Komunikacyjny6%
Cyfrowy Bliźniak5%
Inteligentny Produkt3%

Dane i zgody

Struktura kapitału

kapitał wyłącznie krajowy87%
kapitał wyłącznie zagraniczny5%
struktura mieszana – kapitał krajowy i zagraniczny9%

Główna branża

C10 – Produkcja artykułów spożywczych6%
C11 – Produkcja napojów2%
C12 – Produkcja wyrobów tytoniowych0%
C13 – Produkcja wyrobów tekstylnych1%
C14 – Produkcja odzieży2%
C15 – Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych1%
C16 – Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania2%
C17 – Produkcja papieru i wyrobów z papieru2%
C18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji2%
C19 – Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej0%
C20 – Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych3%
C21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych1%
C22 – Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych6%
C23 – Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych3%
C24 – Produkcja metali2%
C25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń12%
C26 – Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych2%
C27 – Produkcja urządzeń elektrycznych3%
C28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana8%
C29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli1%
C30 – Produkcja pozostałego sprzętu transportowego1%
C31 – Produkcja mebli3%
C32 – Pozostała produkcja wyrobów7%
C33 – Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń4%
Inna26%

Zatrudnieni pracownicy

1-931%
10-4934%
50-9913%
100-25019%
powyżej 2503%

Przybliżona wartość obrotu w ostatnim roku

poniżej 5 mln PLN49%
między 5-50 mln PLN37%
między 50-100 mln PLN9%
powyżej 100 mln PLN5%

Przybliżona wartość eksportu w ostatnim roku

firma nie eksportuje48%
poniżej 5 mln PLN28%
między 5-50 mln PLN20%
między 50-100 mln PLN3%
powyżej 100 mln PLN2%

Jaką funkcję pełnisz w firmie

Jestem właścicielem firmy34%
Jestem członkiem zarządu15%
Jestem członkiem kadry menadżerskiej średniego szczebla19%
Pełnię inną funkcję (jaką?)32%