Przejdź do treści

XXXII Konferencja SOOIPP

Data: 20 października 2021 (zakończone)
Organizator: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości

Forum Menedżerów „Możliwości działania i rozwoju Ośrodków Innowacji w nowej perspektywie finansowej” będzie poświęcone zagadnieniom strategicznym, związanym z rolą i zadaniami Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w realizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz ich zaangażowaniem w realizację Regionalnych Programów Operacyjnych.

Tematyka wystąpień ekspertów:

  • Rola Ośrodków w procesie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw
  • Współdziałanie Ośrodków Innowacji i klastrów w aplikowaniu o środki na realizację projektów
  • Potencjał i plany rozwojowe Ośrodków Innowacji w świetle badania SOOIPP z 2021 roku
  • Zasady finansowania usług dla MSP oraz możliwości wsparcia rozwojowego dla Ośrodków Innowacji w nowej perspektywie finansowej
  • Nowy system akredytacji Ośrodków Innowacji do realizacji usług dla MSP – założenia
  • Dobre praktyki w podnoszeniu jakości usług Ośrodków Innowacji

Konferencja odbędzie się on-line.

Więcej informacji