Przejdź do treści

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie w perspektywie finansowej na lata 2021-2027

Data: 13 marca 2023 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

Podkarpacka Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości zaprasza na cykl konferencji dotyczących Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 marca 2023 r. o godzinie 10:00 w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym Aeropolis, Jasionka 954, 36-002 Jasionka.
Podczas wydarzenia nastąpi prezentacja programów i instrumentów wsparcia z Funduszy Europejskich w 2023 r. Swoją ofertę przedstawią:

 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie ogólnokrajowych programów:
  • FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021-2027 w zakresie dostępnych możliwości realizacji projektu:
   • Omówienie 1 Priorytetu „Wsparcie dla przedsiębiorców” modułów działania Ścieżka SMART
   • Kryteria wyboru projektów działania „Ścieżka SMART”
  • FUNDUSZE EUROPEJSKIE POLSKI WSCHODNIEJ 2021-2027 w zakresie celu wsparcia, beneficjentów wsparcia, efektów udziału w programie.
 2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w zakresie ogólnokrajowych programów, w tym:
  • FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021-2027 w zakresie dostępnych możliwości wsparcia dla dużych firm (cel wsparcia, beneficjenci, efekty)
 3. Program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
 4. Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie ogólnokrajowych programów, w tym:
  • Wsparcia MŚP w ramach Działania 2.32 Kredyt technologiczny FENG 2021-2027
  • Inne formy wsparcia przedsiębiorstw – instrumenty kapitałowe dla MŚP na rozwinięcie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań

Organizatorzy przewidzieli również czas na sesję pytań i odpowiedzi.