Przejdź do treści

Śląska Arena Przemysłu Przyszłości

Data: 21 grudnia 2021 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

Wśród nowoczesnych technologii, które stanowią podwaliny pod czwartą rewolucję przemysłową w pierwszej kolejności należałoby wymienić:

 • analitykę big data,
 • przemysłowy internet rzeczy,
 • zaawansowaną robotykę,
 • automatyzację produkcji,
 • sztuczną inteligencję,
 • rozszerzoną rzeczywistość.

Wszystkie te narzędzia pozwalają na unifikację maszyn produkcyjnych ze światem internetu i technologii informatycznych. W rezultacie ludzie, maszyny oraz systemy IT automatycznie wymieniają informacje w toku produkcji – co pozwala na racjonalizację kosztów oraz większe możliwości reagowania na indywidualne potrzeby klientów.

Podczas Śląskiej Areny Przemysłu Przyszłości posłuchasz wystąpień eksperckich dotyczących przemysłu 4.0, a także zobaczysz jak działa Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 firmy APA Group. Uczestnicy wydarzenia obecni na miejscu zwiedzą także prawie 40 laboratoriów składających się na Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems.

Wystąpienia ekspertów:

 • Zawody i specjalizacje w nowoczesnym przemyśle. Nowoczesne technologie a potrzeby kompetencyjne zakładów produkcyjnych.
 • Wybrane współczesne zagrożenia phishingowe dla przemysłu 4.0.
 • Propozycja EMAG – Sieć Badawcza Łukasiewicz dla firm przemysłu 4.0.
 • Wsparcie na rzecz cyfrowej transformacji firm – Technopark Gliwice.
 • SUPER USER – chatbot / voicebot.
 • NAZCA 4.0 – polska odpowiedź na Industry 4.0
 • Prezentacja Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 APA Group.
Więcej informacji