Przejdź do treści

KRYNICA GOES DIGITAL

Data: 1 - 3 września 2021 (zakończone)
Ścieżka tematyczna w ramach CYBERSEC Regions&Cities 2021

Huby Innowacji Cyfrowych powstały w celu ułatwienia firmom wdrażania rozwiązań zgodnych z ideą przemysłu 4.0. Unijny program Cyfrowa Europa zakłada rozbudowę cyfrowej infrastruktury technicznej, dlatego zasadnym jest postawienie pytania, w jaki sposób DIH-y wywierają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i administracji. Podczas panelu dyskusyjnego zaproszeni eksperci porozmawiają m.in. o transformacji hubów działających w Polsce do modelu EDIH-ów (European Digital Innovation Hubs), a także o wpływie ośrodków na przedsiębiorstwa i administrację w Polsce.

Uczestnikami panelu będą:

  • Janusz Michałek, prezes Zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • Wojciech Przybylski, prezes Zarządu, Krakowski Park Technologiczny,
  • Marcin Czyża, p.o. prezesa PARP,
  • Katarzyna Nosalska, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w KPRM,
  • Dawid Solak, członek Zarządu, Platforma Przemysłu Przyszłości
Więcej informacji