Przejdź do treści

Interdyscyplinarna konferencja ph.: Innowacja jako narzędzie przyszłości

Data: 9 października 2023 (zakończone)
Organizator: RIPH w Radomsku, RIG w Bełchatowie, SIG w Skieniewicach

Konferencja „Innowacja jako narzędzie przyszłości” jest odpowiedzią na współczesne wyzwania związane z dynamicznym rozwojem i niepewnością otaczającego nas świata. Peter Diamandis wprowadził termin „Future Literacy”, który wskazuje na potrzebę posiadania umiejętności wyobrażania sobie przyszłości. W dzisiejszych czasach, jedyną pewnością jest zmiana, a przetrwają na rynku ci, którzy potrafią akceptować, dostosowywać się i wykorzystywać zmiany na swoją korzyść. Joseph Schumpeter, autor Teorii wzrostu gospodarczego, podkreślał, że nie ma ucieczki od rozwoju społecznego i ekonomicznego. Konferencja ma na celu rozwinięcie dyskusji na temat innowacji, jej różnych rodzajów, znaczenia innowacji jako narzędzia dla przedsiębiorców oraz roli innowacji jako źródła licznych wynalazków. Ponadto, skupi się na aspektach komunikacji innowacji oraz współpracy między nauką a biznesem.
Głównym celem konferencji jest zgromadzenie w jednym miejscu kluczowych osób odpowiedzialnych za kształtowanie zmian w Polsce, takich jak przedsiębiorcy, naukowcy i osoby tworzące procedury i możliwości dla polskiego biznesu. Konferencja dąży do zwiększenia świadomości na temat innowacyjności i jej wpływu na funkcje gospodarcze, naukowe i społeczne. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane praktyczne przykłady innowacji opracowanych zarówno w warunkach naukowych, jak i przez przedsiębiorców. Konferencja stwarza doskonałą platformę do wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń między naukowcami, badaczami innowacji a praktykami. Na zakończenie odbędą się tematyczne panele, które pomogą znaleźć skuteczną i innowacyjną ścieżkę rozwoju zarówno dla biznesu, jak i nauki w przyszłości.
Konferencja przybierze formę debaty i szerokiej dyskusji na temat innowacji w biznesie i nauce. Głównymi uczestnikami wydarzenia będą firmy, przedstawiciele biznesu, naukowcy oraz przedstawiciele rządu, którzy mają wpływ na tworzenie odpowiednich ram prawnych i inicjatyw wspierających innowacje. To wielopłaszczyznowe spotkanie ma na celu stworzenie platformy do dialogu i współpracy między różnymi sektorami, co pomoże Polsce przyspieszyć rozwój i wykorzystać innowacje jako kluczowe narzędzie przyszłości.
Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się wypełniając poniższy formularz. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Przewodniczącym Zespołu Organizacyjnego Konferencji Panem Mirosławem Olszewskim miroslaw.olszewski@fppp.gov.pl.
Przedstawicielom instytucji, którzy wyrazili chęć wystąpienia z prelekcją podczas konferencji, pragniemy przekazać, że dostępna liczba miejsc jest ograniczona. Skontaktujemy się z wybranymi organizacjami.

Plan wydarzenia

Rejestracja uczestników 10:00 - 10:30
Powitanie gości 10:30 - 10:45
Wręczenie odznak Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej 10:45 - 11:15
Czym są innowacje - wystąpienie naukowe – prof. Sławomir Wiak, Politechnika Łódzka 11:15 - 11:35
Przerwa kawowa 11:35 - 11:45
Prezentacja lokalnych firm ich innowacyjnych rozwiązań w obszarze ROLNICTWO/ŻYWNOŚĆ 11:45 - 12:25
Prezentacja lokalnych firm ich innowacyjnych rozwiązań w obszarze BEZPIECZEŃŚTWO 12:25 - 13:40
Obiad 13:40 - 14:30
Prezentacja lokalnych firm ich innowacyjnych rozwiązań w obszarze TECHNOLOGIE 14:30 - 15:10
Panel ekspercki i podsumowanie z udziałem eksperta z PAIH oraz ARP 15:10 - 16:00
Zarejestruj się
*
*
*

*

*