Przejdź do treści

II posiedzenie Dolnośląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

Data: 13 stycznia 2023 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

Przedstawiciele uczelni, firm, samorządu, a także instytucji otoczenia biznesu spotkają się na II posiedzeniu Dolnośląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Celem wydarzenia jest dyskusja i próba odpowiedzi na pytanie jakie wspólne działania można podjąć na rzecz wsparcia cyfryzacji dolnośląskiej gospodarki.
Spotkanie rozpocznie się od wystąpień:

  • Macieja Klóski – prezesa DPIN,
  • Piotra Bobera – członka Zarządu FPPP,
  • Wojciecha Murdzka – przewodniczącego Dolnośląskiej Rady Przemysłu Przyszłości, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Członek Zarządu FPPP wręczy także akty powołań do składu Rady członkom, którzy nie odebrali ich na posiedzeniu inauguracyjnym. Zakończeniem pierwszej części wydarzenia będzie podpisanie listu intencyjny pomiędzy Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki a FPPP.
Podczas II części spotkania eksperci oraz dyrektorzy działów merytorycznych FPPP przedstawią najważniejsze obszary działania Platformy Przemysłu Przyszłości na przykładzie wybranych zagadnień. Swoje możliwości i osiągnięcia zaprezentuje także Dolnośląski Park Innowacji i Nauki – partner posiedzenia.
Tematyka wystąpień:

  • Projekt badania jakościowego dla Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości – Dolnośląska RRPP jako Rada wiodąca (pilotaż i ocena projektu),
  • Zaangażowanie polskiego środowiska w Global Digital Forum OECD jako platformy skoordynowanej współpracy lokalnych graczy przemysłu 4.0 w globalnym środowisku,
  • Doświadczenia międzynarodowe w zakresie transformacji cyfrowej – przykład kanadyjskiego systemu wsparcia innowacji (dolina Waterloo).
  • Najnowsze narzędzia diagnostyczno-doradcze FPPP dla potrzeb transformacji cyfrowej przedsiębiorstw: benchmarking w zakresie cyfryzacji i zielonego ładu, nawigator finansowy, nawigator technologiczny, weryfikator kompetencji cyfrowych,
  • Cyberbezpieczeństwo jako podstawowy warunek skutecznej transformacji cyfrowej,
  • Działania planowane wspólnie przez FPPP i DPIN: standaryzacja replikacji showroomów druku 3D oraz program szkoleń dla nauczycieli w zakresie robotyki i technologii przyrostowych.

Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić Dolnośląskie Centrum Druku 3D.