Przejdź do treści

Automatyzacja i robotyzacja procesów w gospodarce Podlasia

Data: 8 grudnia 2021 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości, Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku

Obserwujemy systematyczny wzrost automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w Polsce. Roboty odgrywają dziś olbrzymią rolę w transformacji cyfrowej przemysłu oraz czwartej rewolucji przemysłowej. Choć w Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia, warto pokazywać przykłady przedsiębiorstw, które te procesy mają za sobą.

Platforma Przemysłu Przyszłości wspólnie z Izbą Przemysłowo – Handlową w Białymstoku na przykładzie Podlasia chce pokazać, jak wygląda wdrażanie robotyzacji i automatyzacji. Wydarzenie będzie stanowić forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami biznesu wykorzystującymi rozwiązania z obszaru automatyki i robotyki, a przedstawicielami klastrów, administracji i nauki.

Uczestnicy konferencji wysłuchają ekspertów, przedstawicieli firm oraz instytucji państwowych, którzy powiedzą m.in. o:

  • wyzwaniach procesów automatyzacji i robotyzacji w Inteligentnych Specjalizacjach
    Województwa Podlaskiego (RIS3);
  • roli automatyzacji i robotyzacji w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw;
  • trendach i wyzwaniach w przemyśle 4.0.

Organizatorzy zaprosili także reprezentantów podlaskich przedsiębiorstw, którzy opowiedzą o automatyzacji i robotyzacji procesów w swoich firmach – Malow, Promotech, Jazon, Tobo.