Przejdź do treści

Zastosowanie: Woodward Poland sp. z o. o.


Zastosowane technologie

Internet Rzeczy

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Pozostała produkcja wyrobów
Wielkość: Duże
Lokalizacja wdrożenia: 32-005 Niepołomice, Skarbowa 32

Woodward Poland sp. z o. o. jest firmą zajmującą się projektowaniem, produkcją i serwisem rozwiązań w zakresie systemów sterujących dla rynków lotniczego i energetycznego. W branży lotniczej obsługuje rynki samolotów pasażerskich i biznesowych, śmigłowce i sektor zbrojeniowy. Działalność firmy jest nakierowana na technologie lotnicze, takie jak systemy sterowania napędami, stosowane we wszystkich typach samolotów napędzanych turbinami odrzutowymi. Firma dostarcza rozwiązania w zakresie kontroli ruchu i położenia, które są częścią kluczowych systemów sterowania. Zapewnia systemy kontroli do wszelkich urządzeń wytwarzających energię elektryczną, zarówno odnawialną, jak i z paliw kopalnych. Dostarcza systemy sterowania na potrzeby kontroli jakości, dystrybucji i magazynowania energii we współczesnych i przyszłych sieciach energetycznych. Oferuje również systemy używane w urządzeniach zasilających w sektorach wydobywania, dystrybucji, przetwarzania i konwersji energii w różnorodnych zastosowaniach.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

Stacje produkcyjne realizowały sekwencje i testy produkcyjne z nieznaną prędkością. W ciągu dnia brakowało informacji o bieżącym stopniu realizacji planu produkcyjnego oraz o stanie zaawansowania prac nad konkretnym zleceniem. Operatorzy uzupełniali papierowe formularze wykonania zleceń produkcyjnych po ich zakończeniu, po czym wyprodukowane sztuki trafiały na magazyn wysyłek. Informacje dotyczące spowolnienia produkcji lub problemów były zgłaszane ustnie przez operatorów, a opóźnienia ujawniały się dopiero na koniec dnia, gdy nie został w pełni zrealizowany plan produkcji. Analiza problemu oparta była głównie na wywiadzie z operatorami, a zadania korekcyjne wymagały zebrania dodatkowych danych, specyficznie do sytuacji.

Co zostało zrealizowane?

Stworzono oprogramowanie pobierające dane bezpośrednio ze stacji produkcyjnych, dotyczące wykonywanych procesów. Oprogramowanie na podstawie danych wylicza i wizualizuje procent wykonania planu produkcyjnego (DBR) w dowolnej chwili dnia, na żądanie. Stworzono interfejs przedstawiający stopień wykonania poszczególnych zleceń oraz całościowy plan produkcji (Heijunka). Oprogramowanie wylicza parametry jakościowe danej stacji (OEE, Runtime, FPY). Pokazywane są informacje o zgłoszonych awariach i zaplanowane akcje serwisowe. Istnieje możliwość odnalezienia i analizy szczegółowych danych, dotyczących operacji produkcyjnych.

Jakie efekty przyniosło?

Wdrożony system umożliwił szybkie reagowanie na problemy produkcyjne na bieżąco, w trakcie trwania zmiany. Umożliwione zostało wykonywanie analizy problemów na podstawie danych aktualnych i historycznych, dotyczących procesu produkcyjnego. Łatwiejsze stało się wykrywanie wąskich gardeł produkcyjnych i ich eliminacja. Dostarczone wskaźniki jakościowe umożliwiły łatwe wskazywanie stacji produkcyjnych z najsłabszymi wynikami, co pomogło w skutecznym planowaniu zadań naprawczych. Wizualizacja stanu planu produkcyjnego ułatwiła planowanie prac serwisowych i naprawy awarii. Świadomość operatorów na temat realizacji własnej pracy podniosła poczucie odpowiedzialności i posiadania wpływu na wynik końcowy.