Przejdź do treści

Zastosowanie: Woma Knajdek Meble Sp. z o.o.


Zastosowane technologie

Big Data

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Produkcja mebli, produkcja pozostałego sprzętu transportowego
Wielkość: MŚP
Lokalizacja wdrożenia: Wierzchowo

Woma Knajdek Meble Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie łodzi motorowych mieszkalnych, tzw. houseboat. W ofercie firmy można znaleźć łodzie motorowe mieszkalne do użytku całorocznego, ale też łodzie przystosowane jako małe restauracje, sauny, łodzie z funkcją sanitarną. Firma zajmuje się także sprzedażą domów drewnianych letnich i całorocznych oraz mebli i zabudowy wewnętrznej na indywidualne zlecenia. Opracowywane projekty spotykają się z dużym zainteresowaniem klientów z całej Europy.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

Produkcja mieszkalnej łodzi motorowej jest przedsięwzięciem skomplikowanym, długotrwałym i kosztownym. Wymaga przygotowania wielu elementów i podzespołów, które są magazynowane w wielu miejscach, w zależności od ich przeznaczenia. W procesie produkcyjnym brakowało kontroli nad obiegiem podzespołów, ich pobieraniem na konkretną łódź, co w efekcie przynosiło częste pomyłki. Dostawy materiałów realizowano niekiedy dopiero wtedy, gdy zauważono braki na magazynie, przez co zdarzały się długie przestoje w produkcji. Zarządzający firmą nie mieli dostępu do danych odnośnie czasu poświęconego przez pracowników na wykonanie danego zadania lub modułu łodzi. Dokumentację przechowywano w formie papierowej, co utrudniało procesy późniejszego serwisowania łodzi i obsługi ewentualnych reklamacji. Powyższe ryzyka powodowały brak kontroli rentowności produkcji i możliwe błędy w planowaniu przyszłych realizacji.

Co zostało zrealizowane?

Zdecydowano się na wdrożenie systemu do zarządzania produkcją Proton. Zaczęto od rejestrowania czasu obecności pracowników. Następnie pracownicy produkcyjni oraz biurowi rozpoczęli raportowanie swojego czasu poświęconego na czynności i zadania związane z konkretną łodzią. W tym czasie trwały prace nad organizacją magazynu – wydzielono pomieszczenia magazynowe oraz miejsca w magazynie. Oznaczono półki i regały kodami QR, co przy wykorzystaniu czytnika kodów pozwoliło szybko zidentyfikować towar. Każde przyjęcie i wydanie materiału od tego momentu było rejestrowane w systemie pod konkretną łódź. Rozpisano w systemie cały schemat budowy houseboat i rozpoczęto ewidencjonowanie zamówień sprzedażowo-produkcyjnych.

Jakie efekty przyniosło?

Dzięki wdrożeniu zmian, firma jest w stanie lepiej zarządzać procesami produkcyjnymi. Na bieżąco kontroluje czas pracy pracowników. Kolejne realizacje łodzi są planowane z wyprzedzeniem, materiały są zamawiane na czas i w odpowiedniej ilości. Zminimalizowano ryzyko wystąpienia pomyłki podczas wydawania podzespołów do montażu. Dokumentacja wykonawcza przechowywana jest w formie elektronicznej, dzięki czemu serwis i obsługa posprzedażowa działają sprawniej. Firma poprawiła rentowność produkcji, co przełożyło się na większe zadowolenie jej klientów, a także pracowników.