Przejdź do treści

Zastosowanie: WAGO ELWAG sp. z o.o.


Zastosowane technologie

Chmura obliczeniowa

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Produkcja urządzeń elektrycznych
Wielkość: Duże
Lokalizacja wdrożenia: 50-506 Wrocław, ul. Piękna 58A

WAGO ELWAG sp. z o.o. jest producentem i dostawcą nowatorskich komponentów dla przemysłu, techniki procesowej i automatyki budynkowej. Produkty WAGO znajdują zastosowanie w wielu branżach, m.in. w przemyśle samochodowym, technice budowlanej i oświetleniowej oraz w branży budowy maszyn i urządzeń.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

Częścią procesu transformacji cyfrowej firmy było wdrożenie oprogramowania monitorującego zużycie mediów, które pozwalałoby na ustalanie czasu pracy instalacji w firmowych budynkach oraz alarmowało o występujących usterkach. Działanie systemu oparto na chmurze obliczeniowej.

Co zostało zrealizowane?

Wdrożony system posiadał dwa główne elementy – sterowniki i aplikację. Do sterowników podłączono wszystkie instalacje w budynkach a wykorzystanie aplikacji chmurowej umożliwiło tworzenie raportów i wizualizację danych dotyczących m.in. zużycia wody, prądu i gazu. W programach webowym i mobilnym użytkownicy uzyskali dostęp do tzw. kontrolek, czyli aktualnych informacji na temat temperatury w budynkach, czasu pracy oświetlenia czy stężenia dwutlenku węgla. Obie wersje wysyłały powiadomienia, jeśli wskaźnik osiągnął alarmujący poziom (według wcześniej ustalonej granicy) lub jeśli w infrastrukturze dojdzie do awarii. Wykorzystanie cloud computingu pozwoliło dodawać do systemu nowe dane i ich źródła, a także aktualizować funkcje platformy.

Jakie efekty przyniosło?

System pozwolił na przydzielenie właściwych uprawnień poszczególnym osobom odpowiedzialnym za zarządzanie jednym lub wieloma budynkami. Dzięki temu moduły w systemie, poza monitorowaniem zużycia mediów, ułatwiły planowanie serwisu i konserwacji urządzeń oraz zlecanie zadań wykonawcom. Z kolei segment dla menadżerów ułatwił definiowanie wskaźników mierzących poprawne funkcjonowanie obiektów. Istotne było nie tylko zebranie danych i ich wizualizacja, ale też wykorzystanie komunikacji w systemie do ustalania najlepszych parametrów działania elementów instalacji.