Przejdź do treści

Zastosowanie: Intellect s. c., System informacji parkingowej Sparkee


Zastosowane technologie

Sztuczna inteligencja

Opis przedsiębiorstwa

Branża: IT, smart city
Wielkość: Duże
Lokalizacja wdrożenia: kilkanaście miast w Polsce

Współczesny rozwój miast wpływa na rosnące problemy z dostępnością miejsc parkingowych. Wraz z rozwojem obszarów miejskich i wzrostem zamożności społeczeństw rośnie też wskaźnik motoryzacji, co sprawia, że konieczne staje się poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem pojazdów.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

Szacuje się, że wśród pojazdów będących w ruchu ulicznym, od 20% do 35% z nich porusza się w celu znalezienia miejsca parkingowego, a czas poszukiwania wolnego miejsca w dużych miastach może trwać nawet około 30 minut. Taki stan rzeczy generuje nie tylko korki – jest również niekorzystny dla środowiska naturalnego, ponieważ poruszające się pojazdy generują ogromną ilość spalin.  Dostrzeżono zatem ogromną potrzebę opracowania systemu, który usprawniałby procesy parkowania. Pozwoliłoby to kierowcom przyspieszyć podróż i ułatwić jej planowanie. Stworzenie aplikacji Sparkee wpisało się w cele obu firm wykonawczych: przysłużenie się krajowej i światowej transformacji technologicznej oraz dostarczenie rozwiązania pomagającego zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

Co zostało zrealizowane?

Stworzono aplikację Sparkee, która bazuje na nowoczesnych metodach obliczeniowych, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, dzięki czemu system może identyfikować na bieżąco wolne miejsca parkingowe. Detekcja wolnych miejsc realizowana jest poprzez analizę obrazu z kamer. Inteligentne algorytmy rozpoznają samochody na obrazie oraz oceniają odległość pomiędzy nimi. Projekt sfinansowano dzięki wsparciu z programu UE: „Inteligentny Rozwój 2014 – 2020”. Jednym z początkowych wyzwań było opracowanie metody wykrywania zajętości miejsc parkingowych. System oparto na wykorzystaniu algorytmów machine learning do analizy obrazów uzyskanych z kamer. System „nauczył się” rozpoznawać pojazdy. Jednocześnie trwały prace nad samą aplikacją, pozwalającą wyszukiwać informacje o miejscach parkingowych oraz wykorzystywać je w ramach nawigacji. Finalne testy systemu przeprowadzono w warunkach miejskich – uruchamiając system na wybranych parkingach w miejscowości Limanowa.

System i aplikacja podlegały dalszym udoskonaleniom – na podstawie obserwacji, informacji od użytkowników, w tym kierowców. Z czasem wzbogacono również aplikację o nowe funkcje. Wykorzystano stworzone rozwiązanie m.in. do przygotowania Systemu Informacji Parkingowej – umożliwiającego wprowadzenie danych na temat wszystkich parkingów w mieście oraz później przekazanie ich kierowcom za pomocą bezpłatnej aplikacji. System spotkał się z dużym zainteresowaniem urzędów miejskich i gminnych – w ciągu dwóch miesięcy od uruchomienia wdrożony został w kilkunastu miastach, m.in. w Wałbrzychu i Raciborzu. W planach jest także połączenie projektu z uruchomieniem kolejnych rozwiązań z sektora smart city – jak możliwość dokonywania mobilnych płatności za parking, co będzie dużym ułatwieniem dla kierowców.

Jakie efekty przyniosło?

Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju sektora smart city w Polsce. Użytkownicy wybranych miast za pomocą aplikacji będą mogli szybko zidentyfikować wolne miejsce parkingowe lub wybrać na mapie interesującą lokalizację postoju. Miasta mogą z kolei gromadzić informacje o ruchu ulicznym, zajętości miejsc parkingowych, a następnie ją wykorzystywać, np. w celu planowania i rozwoju transportu miejskiego. Ułatwienie poruszania w sektorze miejskim w całej Polsce mogłoby znacząco przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach.