Przejdź do treści

Zastosowanie: Protech sp. z o.o.


Zastosowane technologie

Automatyka i robotyka

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Produkcja metalowych wyrobów gotowych.
Wielkość: Duże
Lokalizacja wdrożenia: Zator

Firma Protech posiada 28-letnie doświadczenie w obróbce stali. Dostarcza rozwiązania, będące unikatowym połączeniem najnowszych technologii z doświadczeniem i wiedzą z obszarów logistyki magazynowej, produkcji, systemów znakowania i dedykowanych rozwiązań sieciowych. Zatrudnia ekspertów świetnie radzących sobie zarówno z maszynami ręcznymi, jak i w pełni zautomatyzowanymi, programowalnymi systemami maszyn – od spawania, przez obróbkę skrawaniem, po lakiernictwo, cięcie i gięcie.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

Wewnątrzzakładowy transport elementów oraz produkowanych urządzeń na znaczne odległości pomiędzy kolejnymi wydziałami na każdej z trzech ośmiogodzinnych zmian wykonywał magazynier. Każdego dnia zabierało to znaczną część czasu pracy 3 osób. Czas ten mogliby wykorzystać na bardziej złożone i wymagające prace.

Co zostało zrealizowane?

Wprowadzenie robotyzacji procesu wewnątrzzakładowego poprzez wdrożenie transportu autonomicznego. Zastosowanie zrobotyzowanych wózków akumulatorowych umożliwiających bezkolizyjne poruszanie się po ścieżkach komunikacyjnych z istniejącym już ruchem pieszym i zmotoryzowanym. Równolegle wprowadzono system zarządzania wózkami autonomicznymi, który umożliwia kolejkowanie zadań oraz dalszą rozbudowę floty wózków.

Jakie efekty przyniosło?

Jeden wózek umożliwił odciążenie 3 osób z monotonnej pracy polegającej na transporcie półproduktów pomiędzy poszczególnymi procesami. W ciągu jednej zmiany zaoszczędzono ok. 50% czasu pracownika, który to czas został wykorzystany w innym sektorze magazynu. Wprowadzony system umożliwia nadzór transportu i ładunku w czasie rzeczywistym.