Przejdź do treści

Zastosowanie: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA


Zastosowane technologie

Internet Rzeczy

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
Wielkość: Duże
Lokalizacja wdrożenia: Kopalnia Gazu i Ropy Naftowej w Lublinie

Zespół Oddziałów PGNiG wraz ze spółkami dawnej grupy PGNiG, obecnie znajdującej się w strukturach PKN Orlen, jest liderem na krajowym rynku energetycznym. Przedsiębiorstwo jest aktywnie zaangażowane w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań m.in. z zakresu energetyki, cyberbezpieczeństwa oraz IIOT. W ramach tzw. „zielonego zwrotu” intensyfikuje działania na rzecz rozwoju OZE, paliw alternatywnych, technologii wodorowych, czy związanych z pozyskiwaniem biometanu. Przedsiębiorstwo rozwija również własne kompetencje w zakresie energetyki wiatrowej i fotowoltaiki.
W obszarze IIOT zainteresowanie skupia się wokół projektów pozwalających na zdalne sterowanie urządzeniami oraz rozwiązania smart metering – umożliwiające uzyskanie większej ilości informacji o stanie zużycia energii, dzięki komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi a licznikami, co przekłada się na większą efektywność energetyczną.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

Przedsięwzięciem objęto Halę Odsiarczalni, gdzie zamontowane było oświetlenie sodowe oraz wiaty magazynowe, gdzie zainstalowane było oświetlenie świetlówkowe (dodatkowo w wiatach magazynowych oświetlenie musi być przystosowane do pracy w strefie zagrożenia wybuchem). Sterowanie odbywało się w sposób ręczny, poprzez włączanie i wyłączanie oświetlenia przez załogę obsługującą obiekt.

Co zostało zrealizowane?

Przedsięwzięcie polegało na zastąpieniu dotychczasowych źródeł światła przez oświetlenie LED z inteligentnym sterowaniem przy wykorzystaniu systemu mTap Smart City na obiekcie technologicznym KRNiGZ Lublin. Oddanie inwestycji do użytku ma nastąpić do końca 2022 r.

Firma mTap Smart City Sp. z o.o opracowała rozwiązanie dedykowane sterowaniu oświetleniem przemysłowym w strefie 2 ATEX, na które składają się:

  • platforma do zarządzania oświetleniem przemysłowym umożliwiająca odczyt informacji z lampy (stan i pobór energii oraz zliczanie zużytej energii;
  • kontroler lamp DALI do strefy ATEX;
  • kontroler lamp DALI z sensorami ruchu.

Jakie efekty przyniosło?

Wdrożenie rozwiązania ma się przyczynić do uzyskania oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej. Oszczędności wynikać będą z niższego poboru energii elektrycznej, możliwości sterowania jasnością źródła światła oraz zastosowania określonych scenariuszy pracy oświetlenia i systemu inteligentnych sugestii. System umożliwi również kontrolę zużycia energii przez punkty oświetleniowe w czasie rzeczywistym. Szacunkowe dane wskazują na oszczędności w zużyciu energii elektrycznej rzędu 54 MWh/rok.