Przejdź do treści

Zastosowanie: Hubix Sp. z o.o.


Zastosowane technologie

Chmura obliczeniowa

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Produkcja narzędzi i sprzętu do prac pod napięciem
Wielkość: MSP
Lokalizacja wdrożenia: 96-321 Huta Żabiowolska, ul. Główna 43

Firma Hubix Sp. z o.o. to producent specjalistycznych narzędzi i sprzętu do prac pod napięciem. Firma ta od 40 lat doskonali swoją technologię produkcji oraz posiada wiele certyfikatów otrzymanych w jednostkach notyfikowanych na całym świecie. Rozwiązania oferowane przez Hubix Sp. z o.o. chronią życie i zdrowie osób, które dbają o codzienny komfort dostaw energii elektrycznej dla przemysłu i społeczeństwa.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

W związku z dynamicznym rozwojem firma Hubix sp.zo.o. musiała dokonać modernizacji swojego środowiska serwerowego i sieci komputerowej, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku i zapewnić wysokie bezpieczeństwo cyfrowe przedsiębiorstwa. Obecna infrastruktura charakteryzowała się niejednorodnym środowiskiem, obejmującym około 20 stacji roboczych, z różnymi wersjami systemu operacyjnego oraz różnymi pakietami i wersjami oprogramowania, z ograniczoną możliwością nadzoru. Co więcej, firma działała na dwóch fizycznych serwerach pracujących w grupie roboczej i obsługujących aplikację klasy ERP oraz bazę SQL wraz z serwerem plików. Poczta internetowa była hostowana na zewnętrznym hostingu, i ze względu na lokalizację firmy, łączność do Internetu oparta była na urządzeniach klasy Home pracujących w technologii DSL, co w związku z dużą odległością od centrali, skutkowało bardzo ograniczonym pasmem oraz dużą awaryjnością. Sieć komputerowa oparta była na przełącznikach klasy FastEthernet, co mogło utrudniać pracę pracownikom. Brakowało także działającej sieci WLAN, co ograniczało mobilność pracowników oraz elastyczność w wykonywaniu zadań.

Co zostało zrealizowane?

Firma Hubix przeprowadziła kompleksową modernizację swojego środowiska IT, za pomocą wykonawcy zewnętrznego – firmy Engave. Wprowadzenie wirtualizacji serwerów, modernizacja sieci, przejście na chmurowe rozwiązania oraz ujednolicenie stacji roboczych pozwoliło na usprawnienie pracy pracowników firmy. Dodatkowo, wprowadzenie kontrolera domeny, wdrożenie systemów zabezpieczeń antywirusowych oraz backupowych, a także szkolenia z obsługi podstawowych aplikacji pakietu Microsoft 365, przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka utraty danych.

Jakie efekty przyniosło?

Wdrożenie nowych rozwiązań oraz podpisanie umowy outsourcingowej z wykonawcą wdrożenia, przyczyniło się do znaczącej poprawy efektywności pracy firmy oraz zwiększenia bezpieczeństwa danych. Kompleksowa modernizacja środowiska serwerowego i sieci komputerowej przyczyniła się do znacznego zwiększenia wydajności i komfortu pracy, ale pozwoliła również zaoszczędzić na infrastrukturze IT.