Przejdź do treści

Zastosowanie: Haba Rl Sp. z o.o. Spółka Komandytowa


Zastosowane technologie

Internet Rzeczy

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
Wielkość: MŚP
Lokalizacja wdrożenia: 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Zdrojowa 51

Haba Rl Sp. z o.o. Spółka Komandytowa jest producentem oczyszczalni ścieków. Ofertę firmy uzupełniają separatory tłuszczu oraz węglowodory, systemy zagospodarowania wód opadowych, przepompownie oraz biopreparaty. Przedsiębiorstwo wykonuje również odlewy elementów z HDPE pod konkretne zamówienia. Przedsiębiorstwo tworzy nowe opatentowane rozwiązania, wyznaczając kierunki rozwoju branży na krajowym rynku. Firma przywiązuje dużą wagę do rozwiązań proekologicznych, wykazuje się dbałością o środowisko, chroni zasoby wodne planety, stara się wzmacniać świadomość ekologiczną.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

Popularność przydomowych oczyszczalni ścieków rośnie, szczególne zainteresowanie tym rozwiązaniem wykazują właściciele posesji znajdujących się na terenach pozbawionych dostępu do sieci kanalizacyjnych. Przewaga oczyszczalni nad posiadaniem klasycznego szamba wynika z konieczności systematycznego opróżniania szamba, co może być procesem niebezpiecznym i bardziej niekorzystnym dla środowiska. Oczyszczalnia pozwala także na zagospodarowanie ścieków, a koszty jej eksploatacji są znacznie niższe niż w przypadku korzystania z szamba. Ze względu na rosnące zainteresowanie klientów, na rynku powstaje coraz więcej różnorodnych rozwiązań, a także wdrażane są liczne usprawnienia technologiczne produktów. Powodem rozpoczęcia prac nad system zdalnego monitoringu oczyszczalni dla użytkowników indywidualnych i administracji, była potrzeba wprowadzenia możliwości zdalnej kontroli nad przydomowymi oczyszczalniami ścieków zarówno przez użytkowników, jak również przez serwisantów POŚ oraz Zakładów Komunalnych, mających pod kontrolą dużą liczbę oczyszczalni przydomowych. Koncepcję systemu oparto na rozwiązaniach IoT.

Co zostało zrealizowane?

Stworzono system, pozwalający na zintegrowanie sterowników przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z modułami Wi-Fi. Opracowano portal w wersji na przeglądarki internetowe oraz w formie aplikacji mobilnej. Realizację systemu powierzono firmie zewnętrznej, z branży Internetu Rzeczy (IoT), dostarczającej rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej. Rozwiązanie sprzętowo-informatyczne do zdalnego monitorowania innowacyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków zostało stworzone w oparciu o moduł mSafeIT oraz portal steruj.online. Opracowany system pozwolił na monitorowanie aktualnego stanu oczyszczalni, zdalną zmianę parametrów (ustawień) oraz dostęp do analizy historii pracy oczyszczalni. Wdrożenie systemu dało możliwość stałego nadzoru pracy oczyszczalni, co okazało się przydatnym rozwiązaniem również dla gmin, w zakresie w monitorowania pracy sieci oczyszczalni przydomowych.

Jakie efekty przyniosło?

System zdalnego monitoringu pozwolił na bieżące nadzorowanie aktualnego stanu pracy oczyszczalni. Umożliwił właścicielom przydomowej oczyszczalni ścieków stały podgląd aktualnego stanu własnej oczyszczalni, szybką analizę liczników i wykresów. Właścicielom oczyszczalni udostępniono również takie informacje jak: dane serwisanta oraz osób mogących monitorować stan oczyszczalni. System usprawnił także pracę serwisantów, którzy uzyskali stały dostęp do historii zdarzeń awaryjnych oraz mogą na bieżąco otrzymywać maile z informacją o stanie awaryjnym udostępnionych oczyszczalni. Dzięki temu umożliwiono szybką interwencję w przypadku np. awarii czy nieprawidłowej pracy oczyszczalni. Portal oraz aplikacja umożliwiają również zdalną zmianę wybranych parametrów oczyszczalni przez osoby uprawnione, dzięki czemu skraca się czas interwencji oraz możliwa jest interwencja zdalna, bez konieczności dojazdu na miejsce. System pozwala na zachowanie historii awarii oraz liczników pracy poszczególnych urządzeń, co umożliwia szybszą diagnostykę oczyszczalni.