Przejdź do treści

Zastosowanie: Grupa Maspex Sp. z o.o.


Zastosowane technologie

Big Data

Sztuczna inteligencja

Internet rzeczy

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Produkcja artykułów spożywczych
Wielkość: duże
Lokalizacja wdrożenia: 34-100 Wadowice, ul. Fryderyka Chopina 10

Maspex jest prywatną firmą z branży spożywczej w Polsce. Spółka posiada w swoim portfolio 70 marek i łącznie oferuje ponad 4000 propozycji produktowych, a jej produkty są obecne w ponad 60 krajach na całym świecie. Produkty z portfolio Maspex powstają w 17 nowoczesnych zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą. Rocznie wytwarza się w nich ponad 2 mld litrów soków, nektarów i napojów, 280 tysięcy ton makaronów, wyrobów zbożowych i instant oraz 170 tysięcy ton dżemów i przetworów.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

Efektywne planowanie sprzedaży jest kluczowe dla zysków firm i wpływa na inne obszary, takie jak produkcja czy logistyka. Producenci i sprzedawcy detaliczni muszą budować skuteczne strategie sprzedażowo-handlowe w różnych kanałach, aby zwiększyć sprzedaż i uniknąć strat. Ważne jest synchronizowanie procesów decyzyjnych z merchandisingiem i innymi elementami łańcucha dostaw, by zapewnić zadowolenie klienta. Jednym z narzędzi wspomagających procesy merchandisingowe jest planogram, tj. graficzne odwzorowanie przestrzeni w sklepie (zazwyczaj regału), przedstawiające miejsce przysługujące konkretnym produktom. Dla konstrukcji planogramu praktycznie niezbędne jest posiadanie specjalistycznego oprogramowania, w którym specjaliści budują planogram posługując się swoim doświadczeniem i wiedzą, wytycznymi (standardami), badaniami, analizami i danymi rynkowymi, konsumenckimi, shopperowymi. Proces ten w spółce był prowadzony w sposób wysoce manualny, oparty w zdecydowanej mierze na know-how zespołu.

Co zostało zrealizowane?

W ramach wdrożenia przeprowadzono szereg prac rozwojowych wraz podwykonawcami i dostarczycielami danych, w wyniku czego powstało specjalistyczne narzędzie. Ma ono formę oprogramowania automatyzującego proces zarządzania ekspozycją sklepową, wykorzystującego algorytmy optymalizujące w procesie podejmowania decyzji opartych na danych rynkowych i innych. Dodatkowo opracowane planogramy zostały zwizualizowane w wirtualnej przestrzeni sklepu. Zastosowane algorytmy optymalizacyjne pomogły zidentyfikować najwłaściwsze rozmieszczenie produktów według kategorii, tak aby uzyskać jak najlepszą sprzedaż. Powstały autorskie rozwiązania pozwalające na zamodelowanie optymalnych i efektywnych reguł budowy planogramów biorąc pod uwagę dane jakościowe rynkowe, konsumenckie, behawioralne, ale także ilościowe, pochodzące z urządzeń telemetrycznych.

Jakie efekty przyniosło?

Dzięki projektowi udało się zautomatyzować i usprawnić proces tworzenia planogramów. Nowe systemy potrafią analizować duże zbiory danych, przewidywać popyt na poszczególne produkty i optymalizować rozmieszczenie asortymentu na półkach w sposób bardziej efektywny. Automatyzacja pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne dostosowanie planogramów do specyfiki poszczególnych sklepów, nawet tych o zróżnicowanym asortymencie i różnorodnych wymiarach mebli. Wypracowane rozwiązanie pozwoliło  na lepszą identyfikację optymalnego rozmieszczenia produktów wg kategorii na półce sklepowej, co przekłada się na zwiększenie sprzedaży. Zautomatyzowanie tego procesu pozwoliło skrócić czas realizacji działań związanych z planogramami z miesięcy do tygodni. Dodatkowo pozyskiwana jest wiedza o tym, jak wprowadzone zmiany wpływają na sprzedaż produktów już oferowanych, ale także tych, które mają zostać wprowadzone.