Przejdź do treści

Zastosowanie: Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A.


Zastosowane technologie

Blockchain

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Bankowość i finanse
Wielkość: Duże
Lokalizacja wdrożenia: Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A., cała Polska

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S. A. należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną z wiodących grup finansowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

PKO Bank Polski S.A. od lat monitoruje oraz stymuluje rozwój wiodących projektów w obszarze technologii blockchain, w kontekście wykorzystania jej możliwości do usprawnień operacyjnych oraz generowania oszczędności. W tym celu nawiązuje współpracę ze startupami, zajmującymi się projektami nakierowanymi na wykorzystanie technologii blockchain oraz realizuje przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe z organizacjami badawczymi. W wyniku prac powołanych zespołów, pojawiła się możliwość wdrożenia efektywnego rozwiązania, opartego na wykorzystaniu technologii blockchain.

Co zostało zrealizowane?

Opracowano i wdrożono trwały nośnik, umożliwiający zastąpienie dokumentów fizycznych (papierowych lub nagranych na CD) ich elektronicznymi odpowiednikami przesyłanymi w serwisie iPKO. Dotyczy to dokumentów, które muszą podlegać autentyfikacji przez zaufaną, trzecią stronę. Trwały nośnik spełnia prawną definicję dostarczenia dokumentów (tak samo jak przekazanie kartki papieru). Możliwe jest przeszukanie sieci blockchain w celu potwierdzenia cech danego dokumentu (np. autentyczności, integralności).

Jakie efekty przyniosło?

Trwały nośnik 2.0. powstał przy współpracy PKO Banku Polskiego, KIR, Operatora Chmury Krajowej, Hitachi i IBM. Za jego pomocą udostępniono zestawienia transakcji płatniczych dla kart kredytowych oraz dokumentację związaną z pożyczkami gotówkowymi. Wdrożenie tego typu rozwiązania na dużą skalę pozwoliło na wielomilionowe oszczędności, również dzięki znacznym oszczędnościom w zakresie ograniczenia zużycia papieru (aspekt ekologiczny). Udało się osiągnąć duże korzyści w zakresie usprawnienia działań operacyjnych, zarówno dla systemu obsługi, jak i klientów.