Przejdź do treści

Zastosowanie: Grupa Azoty S.A.


Zastosowane technologie

Automatyzacja i robotyzacja

Internet rzeczy

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
Wielkość: duże
Lokalizacja wdrożenia: 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8

Grupa Azoty to lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycję na rynkach takich produktów jak melamina, poliamidy, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

W Grupie Azoty każdego dnia wykonywano dziesiątki, a nawet setki prac, które niosły ze sobą znaczne ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Każda z tych prac wymagała starannego przygotowania oraz pełnej dokumentacji w postaci pozwolenia na pracę, co było niezbędne do zapewnienia odpowiedniego nadzoru i minimalizacji potencjalnych zagrożeń. Przygotowanie właściwego pozwolenia na pracę to proces czasochłonny, który może zabierać nawet pół godziny na każdą pracę. Jednocześnie jest to proces niezbędny, aby możliwe było dokładne określenie zakresu i warunków wykonywanej czynności oraz zapewnienie, że wszyscy pracownicy oraz zainteresowane strony są świadome potencjalnych zagrożeń.

Co zostało zrealizowane?

Wdrożony system InnerWeb umożliwia wystawianie i otwieranie mobilnych pozwoleń na pracę z miejsca, w którym są one prowadzone. Dzięki geolokalizacji system weryfikuje istniejące zagrożenia i wymagane środki ochrony indywidualnej w konkretnym miejscu pracy. Utworzenie i przekazanie niezbędnego dokumentu skraca się do niecałej minuty, a dzięki funkcji podpisu biometrycznego, akceptacja zezwoleń przebiega w przeciągu kilku sekund. Co więcej, osoby, które nadzorują proces, mają stały wgląd gdzie aktualnie prowadzone są wszystkie prace na terenie zakładu. Pracując zdalnie również otrzymują raporty i informacje jak i dostęp do mapy, na której mogą obserwować dokładny ruch pracowników.

Jakie efekty przyniosło?

Najważniejsze korzyści:

  • oszczędność czasu – proces organizacyjny skrócony o ok. 60%,
  • eliminacja przestojów w pracy związanych z oczekiwaniem na pozwolenie,
  • efektywne wykorzystywanie zasobów ludzkich,
  • automatyzacja codziennych procesów w firmie,
  • stały nadzór procesów – monitorowanie w czasie rzeczywistym,
  • automatyczne tworzenie historii danych do statystyk, analityki i przewidywania kolejnych awarii.