Przejdź do treści

Zastosowanie: Fracht Group


Zastosowane technologie

Blockchain

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Transport, logistyka, łańcuch dostaw
Wielkość: Duże
Lokalizacja wdrożenia: Birsigstrasse 79, Postfach, Basel, Basel Stadt 4011, CH

Fracht Group z siedzibą w Bazylei jest globalnym operatorem logistycznym. W 115 lokalizacjach na całym świecie grupa zatrudnia ponad 1400 osób. Grupa świadczy usługi logistyczne – od obsługi frachtu lotniczego, morskiego i kolejowego, po transport rzeczny i ciężarowy oraz transport towarów ciężkich. Świadczy także całościową obsługę transportową oraz dostarcza zintegrowanych rozwiązań w zakresie logistyki zaopatrzenia i logistyki sprzedaży.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

Grupa Fracht AG dostrzegła potrzebę opracowania platformy, pozwalającej usprawnić obsługę konosamentów w transporcie morskim. W transporcie morskim konosamenty są wystawiane w miejscu, z którego statek wypływa i musiały być każdorazowo dostarczone w oryginale odbiorcy towaru. Wiązało się to z koniecznością wysyłania ważnej i wartościowej dokumentacji pocztą (np. kurierską) co trwało zazwyczaj kilka dni. Nierzadko zdarzały się przypadki zaginięcia listu lub opóźnienia dostarczenia. Oznaczało to ogromne kłopoty dla zamawiającego, ponieważ skutkowało niemożnością odbioru towaru oraz licznymi kosztami, związanymi z magazynowaniem nieodebranego towaru w porcie docelowym. Potrzeba opracowania platformy wynikała z wielu udogodnień, jakie dostrzeżono w zakresie przeprowadzenia pełnej digitalizacji konosamentu. Jednocześnie ze względu na dużą wartość dokumentów Bill of Lading, idealnym rozwiązaniem okazało się wykorzystanie technologii blockchain.

Co zostało zrealizowane?

Stworzony system – Smart Bill of Lading, umożliwił firmom wystawianie i obsługę oryginalnych listów przewozowych w sieci blockchain Ethereum, ułatwiając cyfrowe przeniesienie własności morskiego listu przewozowego, a tym samym powiązanych aktywów od nadawcy do odbiorcy, agenta morskiego, armatora, czy też do spedytora. Konosamenty i dokumentację im towarzyszącą zaczęto udostępnić w chmurze danych w zaszyfrowanej postaci. Dokumenty przewozowe, dzięki temu rozwiązaniu, mogą być dostępne od ręki, nie ma potrzeby oczekiwania na kuriera z przesyłką dokumentów.

Jakie efekty przyniosło?

Jest to rozwiązanie nie tylko oszczędne, ekologiczne (nie ma konieczności drukowania wielu dokumentów i ich kopii), ale też wygodne dla wszystkich stron. Danych zapisanych przy użyciu rozproszonej księgowości nie przechowuje się na dysku, co oznacza zwiększenie bezpieczeństwa oraz odporności na ataki hakerskie. Dzięki technologii blockchain, każda transakcja, polegająca na odbiorze towaru, zostawia za sobą ślad, którego nie można usunąć. Stworzony system stanowi również istotne narzędzie dla służb celnych, które monitorują przypadki handlu nielegalnymi towarami. Rozwiązanie jest określane jako rewolucyjne, ponieważ wnosi duże usprawnienia w zakresie działań operacyjnych, szczególnie dla uczestników procesu organizacji i obsługi transportu morskiego.