Przejdź do treści

Zastosowanie: Faurecia Wałbrzych S.A.


Zastosowane technologie

Automatyzacja i robotyzacja

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
Wielkość: Duże
Lokalizacja wdrożenia: Wałbrzych

Faurecia Frames w Wałbrzychu to jedna z fabryk francuskiego koncernu, należącego do największych światowych dostawców motoryzacyjnych. Faurecia posiada filie w 35 krajach i zatrudnia ponad 100 tys. pracowników w 266 zakładach i 39 centrach badawczo-rozwojowych. Wałbrzyska fabryka działa na rynku od ponad 20 lat i specjalizuje się w produkcji foteli samochodowych dla takich marek jak Volkswagen, BMW, Ford czy Peugeot.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

Faurecia Frames w Wałbrzychu poszukiwała sposobu poprawy płynności i wydajności transportu wewnętrznego. Produkcja w wałbrzyskiej fabryce charakteryzuje się dużą różnorodnością. Na wielu liniach montażowych powstają fotele zróżnicowane pod względem technicznym, przeznaczone do różnych marek samochodów.

Wyzwania związane z tradycyjnie realizowanym procesem obejmowały:

  • Zapewnienie przewidywalnej wydajności i elastyczności procesu transportowego, dostosowanej do dynamiki produkcji i struktury realizowanych zamówień – zmienność w tym obszarze była jedną z istotnych przyczyn problemów jakościowych.
  • Poprawę efektywności kosztowej procesu transportowego, w którym istotnym czynnikiem są koszty trzyzmianowej obsady, oraz koszty związane z absencjami i bezpieczeństwem pracy.
  • Zapewnienie wydajności i płynności dostaw wymagającej ręcznej obsługi zleceń magazynowych i wykorzystania mało ergonomicznych środków transportu.
  • Niska atrakcyjność miejsc pracy związanych z transportem wewnętrznym, wymagających ciężkiej pracy fizycznej.

Co zostało zrealizowane?

Aby sprostać powyższym wyzwaniom Faurecia zrealizowała transformację tradycyjnego procesu transportu bliskiego w zautomatyzowany proces intralogistyki 4.0, oparty na autonomicznych robotach mobilnych (Autonomous Mobile Robots – AMR).
Pierwsza faza, zakończona w 2021 roku, objęła automatyzację transportu elementów konstrukcyjnych siedzeń samochodowych między magazynem komponentów, spawalnią i lakiernią. W tym celu wdrożono cyfrową platformę intralogistyczną AUTONOMY@WORK produkcji VERSABOX oraz flotę robotów mobilnych VERSABOT tego producenta. Zastosowano roboty dostosowane do transportu palet (z magazynu na linię produkcji) oraz holowania i sterowania wózkami „dolly” z elementami ramowymi (między spawalnią i lakiernią). Wózki przystosowano do współpracy z systemem monorail w gniazdach produkcyjnych.

Jakie efekty przyniosło?

Wdrożenie autonomicznego systemu transportowego VERSABOX pozwoliło osiągnąć następujące cele:

  • Wzrost wydajności procesu transportowego dzięki automatyzacji oraz dostępności systemu 24×7.
  • Eliminacja błędów w dostawach komponentów na linie montażowe.
  • Poprawa płynności procesu transportowego – synchronizacja zadań i cykli transportowych z wymaganiami procesu produkcyjnego.
  • Pełna kontrola zadań realizowanych przez użyte urządzenia transportowe zapewniająca ich efektywne wykorzystanie.
  • Zapewnienie pełnej ciągłości wielozmianowego procesu transportowego.
  • Zastąpienie mało atrakcyjnych miejsc pracy, wymagających ciężkiej pracy fizycznej i cechujących się wysoką rotacją oraz deficytem pracowników, przez pracę związaną z zarządzaniem zautomatyzowanym procesem i realizującymi go robotami.

Po zakończeniu tej fazy system realizuje większość zadań transportowych. Flota VERSABOTów każdego dnia realizuje pod kontrolą systemu AUTONOMY@WORK ok. 200 kursów między 36 stanowiskami, przewożąc 60-70 ton materiałów. Ich wprowadzenie odciążyło pracowników i poprawiło płynność przepływu ładunków. Autonomiczny system transportowy jest w pełni zautomatyzowany i zintegrowany z systemem zarządzania produkcją.

W 2022 roku Faurecia podjęła decyzję o zwiększeniu floty VERSABOTów tak, aby autonomiczny system transportowy objął całość procesu intralogistycznego w fabryce.