Przejdź do treści

Zastosowanie: Agro Smart Lab sp. z o.o.


Zastosowane technologie

Internet rzeczy

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Produkcja artykułów spożywczych
Wielkość: MSP
Lokalizacja wdrożenia: cała Polska

Agro Smart Lab jest firmą łączącą nowe technologie z wiedzą i doświadczeniem ekspertów z branży rolniczej. Firma opracowuje systemy monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych i szkodników w uprawie roślin. Wykonuje profesjonalne badania laboratoryjne gleby, wody, roślin pod względem składników pokarmowych oraz patogenów chorobotwórczych. Wdraża ekologiczne technologie produkcji oraz rozwiązania wydłużające trwałość po zbiorze z zastosowaniem substancji biobójczej, która jest produkowana przez białe ciałka krwi.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

Zdecydowana większość rolników i ogrodników nie miała dostępu do Precyzyjnego Systemu Monitoringu infekcji chorobowych i pojawiania się szkodników w uprawach roślin. Ich ochrona opierała się na stosowaniu preparatów zapobiegawczo (co kilka dni) lub po wystąpieniu objawów chorobowych (często za późno). Taka ochrona roślin była mało efektywna, gdyż wiązała się często ze stosowaniem zbyt dużej ilości środków (zapobiegawcze działanie). Z drugiej strony przy niewłaściwym terminie zastosowania ochrony należało liczyć się z dużymi stratami powodowanymi przez choroby lub szkodniki.

Co zostało zrealizowane?

Opracowano ogólnopolski System precyzyjnej diagnozy chorób, szkodników w uprawach roślin: Farm Smart (www.farmsmart.pl) . System składa się z ponad 200 stacji meteorologicznych oraz 100 automatycznych foto pułapek do odłowu szkodników, ulokowanych w różnych regionach Polski. Opracowano lub zwalidowano do warunków panujących w Polsce modele matematyczne, dotyczące rozwoju chorób i szkodników. Przygotowano algorytmy do wizualnej prezentacji zagrożeń w formie wykresu i skali procentowej. Dodatkowo opracowano system automatycznej komunikacji na temat zagrożeń wraz z aplikacją mobilną. Na podstawie danych ze stacji, foto-pułapek oraz przy wykorzystaniu matematycznych modeli, informacje na temat wystąpienia infekcji chorobowej lub pojawienia się szkodnika mogły być przekazywane do rolników i ogrodników, zarówno e-mailowo jak i za pomocą aplikacji.

Jakie efekty przyniosło?

W pierwszym roku wdrożenia z systemu Farm Smart skorzystało ponad 500 użytkowników. Dzięki systemowi Farm Smart walka z chorobami i szkodnikami roślin stała się znacznie łatwiejsza i skuteczniejsza, gdyż producent uzyskał precyzyjne informacje na temat ryzyka wystąpienia infekcji chorobowych czy pojawienia się szkodników w swoim regionie. Dzięki temu systemowi można ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin nawet o 30%. System jest powszechnie dostępny dla dużych jak i małych producentów. Nie jest wymagana inwestycja w czujniki pomiarowe.