Przejdź do treści

Demonstrator: Showroom 4.0 Mitsubishi Electric


Zakres technologiczny

Automatyzacja i robotyzacja

Cyberbezpieczeństwo

Chmura obliczeniowa

Sztuczna inteligencja

Internet rzeczy

Bliźniak cyfrowy

Opis demonstratora

Lokalizacja: Balice, ul. Krakowska 48
Dysponent: Mitsubishi Electric

Showroom 4.0 Mitsubishi Electric jest wyposażony w stanowiska produkcyjne, gdzie realizowany jest w pełni zautomatyzowany proces montażu długopisów z tzw. masową personalizacją produktów. Przedstawia on rozwiązanie dla zakładów produkcyjnych, jakim jest integracja automatyzacji, robotyzacji oraz warstwy IT.
W ramach maszyny produkcyjnej, gdzie wykorzystywane są technologie z zakresu montażu automatycznego, jest realizowany etapowo montaż zrobotyzowany z zastosowaniem systemów wizji 2D i 3D.
Oprócz tradycyjnych rozwiązań z zakresu automatyzacji produkcji maszyna jest w pełni opomiarowana i wykorzystuje szereg rozwiązań cyfrowych, wysyłając do systemu nadrzędnego dane dotyczące: zużycia energii (w tym zużycia per sztuka produktu i na każdym etapie produkcji), efektywności produkcji w każdym z gniazd produkcyjnych z identyfikacją tzw. wąskich gardeł, monitoruje w sposób ciągły dostępność, wydajność i jakość produkcji obliczając finalnie wskaźnik OEE. Oprócz tego całe stanowisko jest odwzorowane cyfrowo (digital twin) w systemie nadrzędnym SCADA. W budynku pracuje również system BMS zbierający dane nt. zużycia energii, nastaw i parametrów pracy systemu HVAC oraz wykorzystania sal konferencyjnych.

Opis możliwego zakresu wykorzystania

Firma prowadzi płatne i bezpłatne testy (Proof of Concept) oraz wdrożenia pilotażowe dla klientów w zakresie rozwiązań cyfrowych, również w zakładach u klientów końcowych. Mitsubishi Electric oferuje również możliwość przeprowadzenia fizycznych testów i symulacji dla stanowisk zrobotyzowanych, gdzie sprawdzić można np. wydajność planowanego rozwiązania (czy robot rzeczywiście osiąga zadeklarowaną wydajność) lub kompatybilność rozwiązania (np. w zakresie wizji 2D/3D, podajników, chwytaków itp.) Ponadto Showroom Mitsubishi Electric organizuje regularne zwiedzanie showroomu z przewodnikiem – w celu organizacji wizyty należy zapisać się przez stronę internetową.

Kontakt

https://pl.mitsubishielectric.com/fa/about-us/showroom

marketing@mpl.mee.com