Przejdź do treści

Demonstrator: Portal dane.gov.pl


Zakres technologiczny

Big Data

Opis demonstratora

Lokalizacja: online
Dysponent: Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Fundusz Zdrowia – realizatorzy projektu, dofinansowanego z Unii Europejskiej „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”.

Portal dane.gov.pl oferuje bezpłatny, nie wymagający rejestracji dostęp do informacji publicznej z różnych kategorii, takich jak np. oświata, środowisko, budżet, finanse. Większość zamieszczonych danych jest dostępna w otwartych formatach, które umożliwiają dalszą analizę, za pomocą specjalizowanych narzędzi analitycznych Big Data. Dane zamieszczone w ramach portalu można ponownie wykorzystywać np. do tworzenia aplikacji, bez konieczności składania wniosku. Wniosek jest konieczny w przypadku chęci wykorzystania danych na innych warunkach niż określono zbiorczo dla konkretnego zasobu.

Opis możliwego zakresu wykorzystania

Portal zawiera wyszukiwarkę danych z różnych źródeł, które mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych – nie tylko przeprowadzenia analiz określonych sektorów rynku, ale też np. tworzenia aplikacji, produktów cyfrowych. Dostęp do danych jest w większości przypadków otwarty (nie wymaga nawet rejestracji) a dane są przygotowane w formatach, które pozwalają na ich dalszą analizę, ich łączenie za pomocą programów do analityki Big Data (Big Data Analytics Tools). Dane można wyszukiwać na podstawie słów kluczowych, kategorii, której dotyczą, jak również według dostawcy danych. Na stronie można znaleźć także przykłady praktycznego wykorzystania danych, udostępnionych za pomocą portalu oraz zasoby edukacyjne, dotyczące efektywnych metod korzystania z danych.

Kontakt

https://dane.gov.pl/pl