Przejdź do treści

Demonstrator: Gaia-X


Zakres technologiczny

Chmura obliczeniowa

Opis demonstratora

Lokalizacja: online
Dysponent: Gaia-X Europejskie Stowarzyszenie Danych i Chmury AISBL. W Polsce realizację projektu powierzono: Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Związkowi Cyfrowa Polska (ZCP)

Inicjatywa Gaia-X, wspierana przez Komisję Europejską, to program Europejskich Ekosystemów Danych i Chmur Obliczeniowych, którego celem jest stworzenie i udostępnienie rozwiązań bezpiecznego przetwarzania danych dla wszystkich sektorów gospodarki unijnej, aby każdy użytkownik mógł swobodnie podejmować decyzje jak i gdzie jego dane są przechowywane, przetwarzane oraz wykorzystywane w ramach europejskiej infrastruktury danych.

Opis możliwego zakresu wykorzystania

Inicjatywa Gaia-X to europejski projekt, zapoczątkowany na rzecz rozwoju wydajnej i konkurencyjnej, bezpiecznej i godnej zaufania federacji infrastruktury danych i dostawców usług dla Europy. Inicjatywa ma na celu stworzenie europejskich standardów funkcjonowania usług opartych na chmurze hybrydowej, które mają stanowić przeciwwagę dla usług amerykańskich potentatów, którzy zdominowali branżę cloud computingu. W ramach inicjatywy Gaia-X powołano placówkę w Polsce – Hub, którego zadaniem będzie szerokie promowanie dobrych praktyk funkcjonowania chmury, określanie zasad wymiany danych oraz tworzenie takich warunków, aby w ramach wzajemnego zaufania mogły powstawać usługi do wymiany danych zgodne z europejskimi standardami. Hub będzie wspierać polskie firmy zajmujące się przetwarzaniem danych w znalezieniu europejskiego partnera, tworzeniu i uczestniczeniu w projektach dotyczących różnych sektorów, takich jak finanse, zdrowie, rolnictwo, logistyka, transport, przestrzeń kosmiczna, przemysł 4.0, e-commerce, energetyka. Do zadań hubu Gaia-X w Polsce będzie należało stworzenie ekosystemu dostawców chmury oraz użytkowników, jak również opracowanie strony rządowej, a także wypracowywanie nowych standardów i dobrych praktyk w zakresie działania chmury obliczeniowej. Działające w Polsce firmy wykorzystujące technologie chmurowe mogą uczestniczyć w kreowaniu ekosystemu wspierania rozwoju rozwiązań chmurowych w Polsce, dzielić się doświadczeniami, budować standardy dla regionu i całej Europy, ale też nawiązywać relacje biznesowe i włączać się w realizację międzynarodowych projektów.

Kontakt

https://gaia-x.eu/

https://gaia-x.eu/contact/