Przejdź do treści

Demonstrator: Europejski Portal Danych


Zakres technologiczny

Big Data

Opis demonstratora

Lokalizacja: online
Dysponent: Urząd Publikacji Unii Europejskiej

Europejski Portal Danych gromadzi metadane na temat informacji o sektorze publicznym dostępnych w witrynach z publicznymi danymi w krajach należących do Unii Europejskiej. Na portalu data.europa.eu udostępniane są także informacje o dostawcach danych oraz korzyściach wynikających z ich wykorzystania. Portal jest głównym elementem unijnej strategii otwartych danych.

Opis możliwego zakresu wykorzystania

Dane zamieszczone na portalu mają charakter otwarty, można je dowolnie wykorzystywać, pobierać i ponownie przetwarzać, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych. Za pośrednictwem katalogu użytkownik otrzymuje dostęp do danych przechowywanych na stronach internetowych instytucji, agencji i organów UE. Umożliwiono też dostęp do aplikacji wizualizacyjnych, opracowanych przez różne instytucje, agencje i inne organy UE.

Większość danych na portalu można dowolnie wykorzystywać w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, pod warunkiem podania ich źródła. Szczególne warunki wykorzystania danych dotyczą niewielkiego zakresu informacji – w większości przypadków chodzi o ochronę praw własności intelektualnej osób trzecich.

Portal zawiera dane dotyczące polityki UE oraz domen wyszczególnionych w karcie otwartych danych grupy G8 (najbardziej uprzemysłowionych państw świata). Dane dotyczą m.in. obszarów takich jak: gospodarka, zatrudnienie, nauka, ochrona środowiska i edukacja.

Kontakt

https://data.europa.eu/pl