Przejdź do treści

Demonstrator: Bliźniak cyfrowy DBR77


Zakres technologiczny

Bliźniak cyfrowy

Opis demonstratora

Lokalizacja: 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 31
Dysponent: DBR 77 Robotics Sp. z o.o.

Bliźniak cyfrowy DBR77 to wirtualne odwzorowanie wszystkich elementów środowiska produkcyjnego (ludzi, maszyn, robotów itp.). Jego celem jest zarządzanie danymi, wizualizacja, symulacja oraz optymalizacja wszystkich procesów w zakładzie, poprzez wykorzystanie algorytmów AI. Algorytmy AI DBR77 to metody uczenia maszynowego, których celem jest wsparcie i odpowiednie pokierowanie procesami decyzyjnymi, realizowanymi w zakładach produkcyjnych oraz centrach logistycznych. Wyjątkowość technologii bliźniaka cyfrowego DBR77 polega na tym, że cały zakład jest jedynym środowiskiem 3D, analizującym wszystkie procesy produkcyjne i logistyczne. Bliźniak Cyfrowy daje możliwość przeprowadzenia wizualizacji i symulacji na bazie danych historycznych bez konieczności wprowadzania zmian w fizycznym procesie. Symulacja wirtualna umożliwia dobór optymalnego schematu pracy, linii lub całego zakładu oraz optymalizację procesów biznesowych dzięki algorytmom AI. Pozwala to na wdrożenie digitalnej wersji Lean 4.0 i wzrost efektywności realizowanych procesów.

Opis możliwego zakresu wykorzystania

Bliźniak cyfrowy DBR77 pozwala na szybkie projektowanie dzięki odwzorowaniu z dużą dokładnością rzeczywistych procesów stanowisk, linii, bądź nawet całego zakładu. Może być więc wykorzystany do:

 • odzwierciedlenia produkcji z możliwością podłączenia Live- Data,
 • pokazania dostępności stanowisk produkcyjnych i ich optymalizacji,
 • zarządzania magazynem wyrobu gotowego,
 • zarządzania magazynem głównym,
 • zarządzania stokami magazynowymi,
 • zarządzania materiałem na linii produkcyjnej,
 • przypisywania pracowników do stanowisk produkcyjnych,
 • symulacji do wykonania z 1024 krotnym przyspieszeniem bez konieczności wprowadzania zmian w fizycznym procesie,
 • logistyki wewnętrznej produkcji,
 • optymalizacji ścieżek transportowych,
 • harmonogramowania planu produkcji,
 • symulowania wielowątkowych zdarzeń na linii,
 • wykorzystania technologii VR, AR (w tym przed rozpoczęciem inwestycji),
 • poprawy bezpieczeństwa – BHP,
 • analizy i raportowania efektywności produkcji VSM,
 • analizy przepływu materiału,
 • analizy wydajności linii,
 • średnioterminowego Planu Produkcji (MSP),
 • odzwierciedlenia produkcji na podstawie danych historycznych (Excel Import).

Kontakt

https://dbr77.com/contact/

https://www.linkedin.com/company/dbr77com

https://www.facebook.com/dbr77robotics

https://www.youtube.com/@dbr774