Przejdź do treści

Demonstrator: Akcelerator AI


Zakres technologiczny

Automatyzacja i robotyzacja

Blockchain

Big Data

Cyberbezpieczeństwo

Chmura obliczeniowa

Sztuczna inteligencja

Opis demonstratora

Lokalizacja: Kraków, ul. Przemysłowa 12, Factory Park Przemysłowa, IV p. oraz T-Mobile Polska S.A., Warszawa, ul. Marynarska 12

Dysponent: Hubraum – inkubator technologiczny T-Mobile Polska

Węzeł obliczeniowy, wyposażony w wysokowydajne moduły GPU firmy Nvidia, przeznaczony do budowy i testów aplikacji AI. Ma on możliwość zainstalowania dedykowanej instancji dużego modelu językowego (LLM). Akcelerator AI ma służyć zainteresowanym deweloperom, startupom i MŚP jako platforma do inkubowania i testów ich aplikacji sztucznej inteligencji. Hubraum – operator akceleratora – jest w szczególności zainteresowany projektami łączącymi technologię AI z możliwościami sieci 5G i operacjami na dużych zbiorach danych.

Opis możliwego zakresu wykorzystania

Test before invest / Incubation / Prototyping. Akcelerator dostarcza wsparcie inżynierskie oraz możliwość testowania swoich aplikacji. Najciekawsze, wybrane projekty mają szansę na możliwość współpracy z jednostkami wewnątrz T-Mobile i Deutsche Telekom.

Kontakt

Bartosz Ziółkowski bartosz.ziolkowski@t-mobile.pl