Przejdź do treści

Fabryka Przyszłości 2021

Laureaci

Firmy wyróżnione 22 grudnia 2021 roku – podczas Kongresu Przemysłu Przyszłości – w 5 konkursowych kategoriach:

 1. Zaawansowane technologie produkcyjne: ABM Greiffenberger Polska.
 2. Fabryka cyfrowa: Schneider Electric Industries Polska.
 3. Inżynieria end-to-end: ELPLC oraz Pronar.
 4. Organizacja skupiona na człowieku: Fideltronik, ABM Greiffenberger Polska i Beta-Point.
 5. Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości: SaMASZ.

Rada

 1. dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT, prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni.
 2. Paweł Kolczyński, wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
 3. Krzysztof Krystowski, prezes Związku Klastrów Polskich.
 4. dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 5. dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk, prof. PŚ, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości.
 6. dr Anna Pająk, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości.
 7. Olga Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przewodnicząca Rady Programowej konkursu Fabryka Przyszłości.
 8. Bartosz Józefowski, wicedyrektor Krakowskiego Parku Technologicznego, przewodniczący Małopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.
 9. Paul Peters, Senior Expert Advanced Manufacturing at Agoria.

Zasady I edycji konkursu

Do udziału w konkursie Fabryka Przyszłości zachęcamy firmy z sektora przemysłowego, działające w Polsce. Inicjatywa Platformy Przemysłu Przyszłości promuje wdrażanie rozwiązań przemysłu 4.0 przez wyszukanie na rynku fabryk, które mają doświadczenie i sukcesy we wprowadzaniu nowoczesnych technologii przynoszących firmom wymierne korzyści. Organizacje będą miały okazję podzielić się swoim doświadczeniem z transformacji cyfrowej oraz realizacji innowacyjnych projektów.

Do konkursu mogą zgłosić się firmy, które m.in.:

Wszystkie warunki i szczegóły (np. regulamin konkursu i wniosek aplikacyjny) umieściliśmy niżej w sekcji Dokumentacja.

Cele

 1. Wskazanie dobrych praktyk w zakresie transformacji cyfrowej i promocja wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce.
 2. Wsparcie fabryk w ich drodze do przemysłu 4.0.
 3. Inspirowanie transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw.

Kategorie

 1. Małe przedsiębiorstwo.
 2. Średnie przedsiębiorstwo.
 3. Duże przedsiębiorstwo.

Metodologia

Ocenę dojrzałości cyfrowej fabryk przeprowadzimy za pomocą ustandaryzowanej metodologii ADvanced MAnufacturing w zakresie 7 obszarów transformacji:

 1. Zaawansowane Technologie Produkcyjne.
 2. Fabryka Cyfrowa.
 3. Fabryka Ekologiczna.
 4. Inżynieria End-to-End skupiona na kliencie.
 5. Organizacja skupiona na ludziach.
 6. Inteligentne wytwarzanie.
 7. Otwarta fabryka jako część łańcucha wartości.

Konkursową ocenę przygotują eksperci zaangażowani przez Platformę Przemysłu Przyszłości.

Etapy

Etap I – przesyłanie zgłoszeń.

Etap II – ocena formalna przesłanych zgłoszeń, którą przeprowadzi Panel Oceny Formalnej (zespół oceniający wnioski aplikacyjne pod kątem zgodności z wytycznymi formalnymi).

Etap III – ocena merytoryczna z udziałem Panelu Oceny Merytorycznej oraz ogłoszenie listy fabryk zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny.

Etap IV – skany ADMA (zespół ekspertów PPP i zewnętrzni specjaliści).

Etap V – rekomendacja ze strony Panelu Oceny Merytorycznej dla Rady Programowej.

Etap VI – ocena Rady Programowej i wyłonienie laureatów.

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest przyznanie tytułu lub nominacji do tytułu Fabryka Przyszłości. Jurorzy mogą przyznać także nagrody specjalne i wyróżnienia. Nagroda może przypaść kilku uczestnikom.

Nagrodzony Uczestnik będzie uprawniony do:

Nagrody Specjalne oraz Wyróżnienia będą dotyczyły wdrożeń, rozwiązań organizacyjnych oraz proekologicznych, a także dobrych praktyk.

Dokumentacja

Pytania

Pytania dotyczące konkursu prosimy przysyłać na adres: fabrykaprzyszlosci@fppp.gov.pl.

Patronat

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (logotyp)
Klastry Polskie (logotyp)
30 lat ARP -- Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (logotyp)