Przejdź do treści

Ocena gotowości do foresightu technologicznego
Jaka będzie przyszłość twojego przedsiębiorstwa?

Czym jest foresight technologiczny?

Foresight technologiczny to zaplanowany proces prognozowania przyszłości, który pomaga przedsiębiorcom w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju. Jest to działanie oparte na współpracy i partycypacji, które ma na celu przewidywanie przyszłych trendów, identyfikację kluczowych technologii i ocenę potencjalnych szans oraz zagrożeń. Foresight technologiczny skupia się na tworzeniu scenariuszy i strategii, które mogą przynieść korzyści ekonomiczne i społeczne.

Dla przedsiębiorcy

Dlaczego warto korzystać z foresightu technologicznego?

Narastające obecnie problemy w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego powodują, że konieczne staje się poszukiwanie nowych możliwości rozwoju. Wymaga to krytycznej refleksji nad bieżącymi strategiami rozwoju przedsiębiorstw w różnych horyzontach czasowych. Konieczne staje się również uwzględnienie trendów oraz przyszłych zagrożeń w procesie podejmowania decyzji. Doskonalenie tych procesów wymaga od przedsiębiorców nie tylko skupienia się na bieżącej sytuacji, ale również wykorzystania przesłanek dotyczących możliwych kierunków rozwoju zjawisk i procesów w przyszłości. W rezultacie prowadzi to do lepszego przygotowania się na przyszłe zmiany oraz budowania większej odporności organizacji na kryzysy.

Badane kategorie

Informacja

umiejętność zbierania danych o zmianach w otoczeniu

Metody

zdolność doboru odpowiednich metod i technik wykorzystywanych do analizy i interpretacji danych w zakresie przyszłych procesów i zjawisk

Zasoby ludzkie i sieci

charakterystyka pracowników i sieci współpracy używanych przez organizację do zdobywania i wykorzystywania informacji

Organizacja procesu foresight

sposób w jaki informacje są zbierane, interpretowane i twórczo wykorzystane w przedsiębiorstwie

Kultura organizacyjna

umiejętność zbudowania kultury korporacyjnej wspierającej działania polegające na przewidywaniu przyszłości

Metodyka i uwagi

Na każde z pytań należy odpowiedzieć zaznaczając jedną z opcji od 1 do 5.
Do korzystania z narzędzia niezbędna jest aktualna wersja przeglądarki (obecnie obsługiwane: Chrome, Edge i Firefox).
Przyciski nawigacji odblokowują się po wypełnieniu wymaganych pól (oznaczonych *). Po naciśnięciu wygaszonego przycisku pod polami, które należy jeszcze wypełnić, zostaną wyświetlone czerwone komunikaty.
Stan formularza jest zapisywany na bieżąco, więc badanie można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego później (na tym samym urządzeniu).
Po przesłaniu formularza zostaną Państwo przekierowani do raportu, który można pobrać w formacie .pdf używając linku na dole strony. Raport można też udostępnić konsultantowi lub innym zainteresowanym kopiując link z paska adresowego przeglądarki.
W ramach projektu zostały także przygotowane dwa raporty: „Międzynarodowy i krajowy przegląd metodyk foresightu technologicznego” oraz „Praktyczne zastosowanie foresightu technologicznego do rozwiązywania problemów przedsiębiorstw”. Oba dokumenty są dostępne do pobrania.

Mogą Cię też zainteresować