Skip to content

Nowa dolina wodorowa – tym razem na Mazowszu


4 podstawowe elementy działalności nowo powołanego klastra to: budowa łańcucha wartości wodoru w regionie, prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, opracowanie metod kształcenia pracowników i wsparcie procesu tworzenia prawa. Członkowie organizacji zaplanowali inicjatywy, które chcą realizować – tj. produkcja syntetycznych węglowodorów z wykorzystaniem niskoemisyjnego wodoru, jak również utworzenie Akademii Wodoru, której pierwsza edycja ruszy w tym roku. Ponadto zamierzają opracować prototypową lokomotywę wodorową, uruchomić stacje tankowania surowca, a także otworzyć huby wodorowe w Płocku i Ostrołęce.

Są już 4 doliny

Mazowiecka Dolina Wodorowa zrzesza w sumie 37 firm i instytucji, m.in. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Politechniką Warszawską, Siemens Energy, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, ALSTOM KONSTAL, Agencję Rozwoju Przemysłu czy Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. List intencyjny w sprawie utworzenia nowej organizacji został podpisany w Płocku, w październiku ubiegłego roku. Wcześniej powstały 3 doliny wodorowe: podkarpacka, śląsko-małopolska i dolnośląska. Zgodnie z krajową strategią, do 2030 roku miało zawiązać się co najmniej 5 organizacji, przy czym Ireneusz Zyska, wiceminister w resorcie klimatu, zapowiadał, że może powstać ich ok. 8. Z kolei w całej Europie działa 20 podobnych konsorcjów.

Współpraca operatorów przesyłu gazu

Spółka GAZ-SYSTEM, razem z operatorami systemów przesyłowych ze Słowacji, z Rumunii i Węgier, czyli Eustreamem, Transgazem i FGSZ, zamierza przygotować metody transportu wodoru i sposoby zmniejszania emisji dwutlenku węgla przy przesyle gazu ziemnego. Organizacje wspólnie zbadają, jak z surowca mogą korzystać różne gałęzie przemysłu i opracują studium wykonalności swoich propozycji. Szukanie sposobów bezpiecznego magazynowania i dystrybucji wodoru, podobnie jak tworzenie dolin wodorowych, jest elementem „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” opublikowanej w październiku 2021 roku.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na