Przejdź do treści

Łukasz Kwaśnik

człowiek trzymający tablet, powyżej ekranu hologramy ikon prezentujących różne technologie
O tym, jak technologie ICT zmieniają przemysł w przemysł 4.0