Przejdź do treści

System pilotażowy 5G – demonstrator “Teleasystent” (e-zdrowie)

Data: 20 kwietnia 2021 (zakończone)
Organizator: DIH5G (Politechnika Łódzka)

Hub Innowacji Cyfrowych DIH5G organizuje webinar podczas którego eksperci zaprezentują system pokazowy o nazwie “Teleasystent” służący do wspomagania osób z niepełnosprawnością wzroku. System bazuje na łączności 5G.

W zakresie prac związanych z rozwojem usług pilotażowych systemu komórkowego 5G, na Politechnice Łódzkiej zrealizowano demonstrator systemu, który umożliwia przedstawienie korzyści wynikających z wdrożenia sieci mobilnych nowej generacji. Nowoczesna łączność pozwala realizować nowe usługi, które używają transmisji strumieni danych wielomodalnych do wspomagania osób niepełnosprawnych i podnoszenia jakości i komfortu życia.

Uczestnicy spotkania zapoznają się z zagadnieniami:

  • integracji kamery głębi z terminalem 5G (hardware i software),
  • wykorzystanych narzędzi programistycznych,
  • konfiguracji serwera streamingu obrazu,
  • pomiarów wskaźników jakości usług, takich jak opóźnienia transmisji,
  • architektury systemu pilotażowego 5G, gdzie testowano omawiane rozwiązanie.

Wirtualne spotkanie jest przeznaczone również dla firm, które chcą stosować technologię 5G wykorzystujące kamery głębi i strumieniowanie multimediów np. w automatyce, robotyce czy pojazdach bezzałogowych.

Wydarzenie będzie prowadzone w formule on-line. Organizator wymaga wcześniejszej rejestracji.

Więcej informacji