Przejdź do treści

Przemysł 4.0 – przekrojowy, inspirujący i praktyczny warsztat dla menadżerów przedsiębiorstw (g. 1)

Data: 5 - 6 grudnia 2019 (zakończone)
Miejsce: Gliwice, ul. Konarskiego 18A

Celem warsztatów jest prezentacja koncepcji Przemysłu 4.0 oraz wymiana doświadczeń związanych z procesem cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych. Podczas warsztatów uczestnikom zostaną zaprezentowane zagadnienia technologiczne i organizacyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym połączone z prezentacja praktycznych zastosowań w biznesie.

Plan wydarzenia

5 grudnia

Wprowadzenie do Przemysłu 4.0 08:00 - 09:30
Historia, główne technologie, idea połączenia technologii, modele PP4.0 w Europie.
Podsumowanie i dyskusja (forum dyskusyjne) 09:30 - 10:00
Przerwa kawowa 10:00 - 10:15
Wprowadzenie do technologii wraz demonstracją część I 10:15 - 11:45
a) Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR, AR); b) Sztuczna Inteligencja (AI), Uczenie maszynowe (ML); c) Block-chain w przemyśle i zastosowanie w łańcuchach dostaw; d) Nowe generacje robotów przemysłowych, roboty kolaborujące; e) Cloud Computing w przemyśle;)
Podsumowanie i dyskusja (forum dyskusyjne) 11:45 - 12:45
Przerwa kawowa 12:15 - 12:30
Wprowadzenie do technologii wraz demonstracją część II 12:30 - 14:00
f) Przemysłowy Internet Rzeczy w tym technologie bezprzewodowe (RFID, NFC, itd.), sensoryka; g) Wytwarzanie przyrostowe, druk 3D; h) Symulacja komputerowa w fabryce (Digital Twin); i) Integracja danych w łańcuchu wartości; j) End-to-end engineering)
Podsumowanie i dyskusja (forum dyskusyjne) 14:00 - 14:30
Przerwa obiadowa 14:30 - 15:00
Społeczne aspekty wprowadzenia P4.0 15:00 - 16:30
Zmiana zawodów, uczenie, oduczenie, uczenie ponowne, sposoby uczenia się, obawy i choroby.
Mapa drogowa dla Przemysłu 4.0 15:00 - 16:30
Podsumowanie i dyskusja (forum dyskusyjne) 16:30 - 17:00

6 grudnia

Modele biznesowe prowadzania nowych technologii 08:00 - 09:30
Modele biznesowe prowadzania nowych technologii wraz z możliwością ich wprowadzenia w firmie o określonej strukturze i poziomie zaawansowania wprowadzenia nowych technologii; wycena wprowadzenia nowych technologii
Podsumowanie i dyskusja (forum dyskusyjne) 09:30 - 10:15
Przerwa kawowa 10:00 - 10:15
Przykład transformacji przedsiębiorstwa – studium przypadku (część 1) 10:15 - 11:45
Z uwzględnieniem następujących elementów (a) Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0 b) Inteligentny produkt c) End-to-end engineering d) Integracja wertykalna i horyzontalna łańcucha wartości e) Inteligentne systemy zarządzania danymi w firmie dla Przemysłu 4.0 – ERP, BI f) Inteligentny łańcuch dostaw g) Rola klienta i marketing w firmach produkcyjnych w Przemyśle 4.0.)
Podsumowanie i dyskusja (forum dyskusyjne) 11:45 - 12:15
Przerwa kawowa 12:15 - 12:30
Przykład transformacji przedsiębiorstwa – studium przypadku (część 2) 12:30 - 14:00
Z uwzględnieniem następujących elementów (a) Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0 b) Inteligentny produkt c) End-to-end engineering d) Integracja wertykalna i horyzontalna łańcucha wartości e) Inteligentne systemy zarządzania danymi w firmie dla Przemysłu 4.0 – ERP, BI f) Inteligentny łańcuch dostaw g) Rola klienta i marketing w firmach produkcyjnych w Przemyśle 4.0.)
Podsumowanie i dyskusja (forum dyskusyjne) 14:00 - 14:30
Przerwa obiadowa 14:30 - 15:00
Polska Platforma Przemysłu 4.0 oraz Centra Kompetencji Przemysłu 4.0 – struktura, rozwiązania prawne 15:00 - 16:30
Podsumowanie i dyskusja (forum dyskusyjne) 16:30 - 17:00