Przejdź do treści

Przemysł 4.0 – przekrojowy, inspirujący i praktyczny warsztat dla menadżerów przedsiębiorstw

Data: 6 - 7 listopada 2019 (zakończone)
Miejsce: Stawiguda k. Olsztyna, ul. Piaskowa 7

Celem warsztatów jest prezentacja koncepcji Przemysłu 4.0 oraz wymiana myśli i doświadczeń związanych z procesem cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych. Podczas warsztatów uczestnikom zostaną zaprezentowane zagadnienia technologiczne i organizacyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, dotyczące inteligentnej produkcji. Warsztaty prowadzone będą przez osoby posiadające doświadczenie praktyczne.

Plan wydarzenia

6 listopada

Wprowadzenie do Przemysłu 4.0 08:30 - 09:15
Historia, główne technologie, idea połączenia technologii, modele PP4.0 w Europie.
Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość 09:15 - 10:00
Część technologiczno-demonstracyjna 09:45 - 15:20
Sztuczna Inteligencja (AI), Uczenie maszynowe (ML); 10:00 - 10:45
a) Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR, AR); b) Sztuczna Inteligencja (AI), Uczenie maszynowe (ML); c) Block-chain w przemyśle i zastosowanie w łańcuchach dostaw; d) Nowe generacje robotów przemysłowych, roboty kolaborujące; e) Cloud Computing w przemyśle;)
Przerwa kawowa 10:45 - 10:55
Nowe generacje robotów przemysłowych, roboty kolaborujące 10:55 - 11:40
Symulacja komputerowa w fabryce (Digital Twin) 11:30 - 11:45
Cloud Computing oraz symulacja komputerowa w fabryce (Digital Twin) 11:40 - 12:25
Przemysłowy Internet Rzeczy w tym technologie bezprzewodowe (RFID, NFC), sensoryka 12:25 - 13:10
Przerwa obiadowa 13:10 - 13:50
Wytwarzanie przyrostowe, druk 3D 13:50 - 14:35
Block-chain oraz integracja danych w łańcuchu wartości 14:35 - 15:20
Forum wymiany myśli 15:00 - 17:00

7 listopada

Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0 08:30 - 09:15
Modele biznesowe prowadzania nowych technologii wraz z możliwością ich wprowadzenia w firmie o określonej strukturze i poziomie zaawansowania wprowadzenia nowych technologii; wycena wprowadzenia nowych technologii
Inteligentny produkt 09:15 - 10:00
End to end engineering 10:00 - 10:45
Przerwa kawowa 10:45 - 10:55
Integracja wertykalna i horyzontalna łańcucha wartości 10:55 - 11:40
Inteligentne systemy zarządzania danymi w firmie dla Przemysłu 4.0 – ERP 11:40 - 12:25
Inteligentne systemy zarządzania danymi w firmie dla Przemysłu 4.0 – BI 12:25 - 13:10
Przerwa obiadowa 13:10 - 13:50
Inteligentny łańcuch dostaw 13:50 - 14:35
Rola klienta i marketing w firmach produkcyjnych w Przemyśle 4.0. 14:35 - 15:20
Mapa drogowa dla Przemysłu 4.0 15:20 - 16:00