Przejdź do treści

Ośrodki badawcze – wszystko co zapewni owocną współpracę

Data: 27 lipca 2021 (zakończone)
Organizator: CEBioForum

Pierwsze Central European Bio-Forum (obecnie CEBioForum) zostało zorganizowane w 2000 r. w Łodzi. Od tamtej pory miało miejsce 19 edycji wydarzenia, między innymi w Brnie, Budapeszcie, Łodzi, Wrocławiu i Nowym Jorku. Ideą CEBioForum jest wspieranie start-upów i rozwoju nowoczesnych technologii z dziedziny nauk przyrodniczych. Forum towarzyszą targi i konferencje, ułatwiające nawiązywanie kontaktów biznesowych.

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego eksperci zaprezentują możliwości i problemy komercjalizacji w branży biotech w Polsce. Goście przedstawią także, jak wygląda współpraca nauki z biznesem.

Prelekcje:

  • „Żeby geniusz wyszedł z labu – komercjalizacja wyników badań naukowych” Jak szukać sposobów na zdobycie finansowania i wsparcia w komercjalizacji tego, co jest naszym laboratoryjnym dzieckiem? – Program „Inkubator Innowacyjności 4.0”.
  • Blaski i cienie komercjalizacji badań w Polsce. Czy kolejną firmę biotechnologiczną założę za granicą?
  • Współpraca nauki z biznesem na przykładzie działalności Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii PACTT.
  • Centrum Nauki o Życiu i Biotechnologii – możliwości i wyzwania dzisiejszego świata.
Więcej informacji