Przejdź do treści

OECD Eurasia Competitiveness Roundtable

Data: 23 listopada 2021 (zakończone)
Organizator: OECD Euroasia

MŚP odgrywają kluczową rolę w rozwoju i wzroście gospodarczym, zwłaszcza w krajach Europy Wschodniej i krajów Kaukazu Południowego. Rząd Azerbejdżanu poczynił znaczne postępy w tworzeniu środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości i tworzeniu solidnych ram instytucjonalnych, zapewniających wsparcie dla MŚP.

Seminarium internetowe jest częścią serii organizowanej przez Program na rzecz Konkurencyjności Eurazji OECD w dniach 15-24 listopada. Dyskusja będzie oparta na projekcie OECD Peer Review Note, w którym ocenia się politykę Azerbejdżanu i warunki ramowe promujące cyfryzację sektora MŚP. Ocena i zalecenia dla Azerbejdżanu obejmują następujące obszary:

  • strategiczne podejście do cyfryzacji MŚP,
  • warunki ramowe cyfryzacji MŚP, w tym infrastruktura cyfrowa, regulacje, e-administracja, umiejętności,
  • usługi mające na celu przyspieszenie przyjęcia technologii cyfrowej technologii przez MŚP.

Szczególnie polecamy uwadze panel dotyczący transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw w Azerbejdżanie, w którym udział weźmie Dawid Solak – p.o. prezesa zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości.

Na wydarzenie jest wymagana rejestracja.

Więcej informacji